اطلاعات مجلد

کد مجلد
IRN-024-0009
کتاب خانه
کتابخانه ملی - تهران

نسخه ها

کتاب
ترجمه اثبات الرجعة : مترجم مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
122 ناقص
مجلد
شماره ی 1 در IRN-024-0009
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه ملی - تهران
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
ترجمه اثبات الرجعة
عنوان فرعی
ترجمه چهارده حدیث | ظهوریه | علائم ظهور
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مباحث خاص (مهدویت)
مترجم
مجهول
کتاب
مختصر عده الداعی و نجاح الساعی : مؤلف أحمد بن محمد بن فهد الأسدي الحلي، أبوالعباس جمال الدین ابن فهد
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
32 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-024-0009
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه ملی - تهران
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
مختصر عده الداعی و نجاح الساعی
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
تاریخ نگارش
789
مؤلف
أحمد بن محمد بن فهد الأسدي الحلي، أبوالعباس جمال الدین ابن فهد
کتاب
اختصار حلیة المتقین : مؤلف محمد مراغی
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
199 کامل
مجلد
شماره ی 3 در IRN-024-0009
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه ملی - تهران
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
اختصار حلیة المتقین
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (آداب و رسوم زندگی)
مؤلف
محمد مراغی
الإعتقادات
الإعتقادات : مؤلف محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الإعتقادات
تعداد صفحات
82 ناقص
مجلد
شماره ی 4 در IRN-024-0009
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه ملی - تهران
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الإعتقادات
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مذاهب کلامی
تاریخ نگارش
بیست و هفتم تیر ماه 1
مؤلف
محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي