اطلاعات مجلد

کد مجلد
IRN-025-0437
کتاب خانه
کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار

نسخه ها

کتاب
کتاب : مؤلف محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
249 ناقص
مجلد
شماره ی 1 در IRN-025-0437
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مذاهب کلامی
تاریخ نگارش
1233
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
چهار فصل
چهار فصل : مؤلف محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
چهار فصل
تعداد صفحات
49 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-025-0437
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
چهار فصل
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مذاهب کلامی
تاریخ نگارش
بهمن ماه 1228
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني