اطلاعات مجلد

کد مجلد
IRN-025-0340
کتاب خانه
کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار

نسخه ها

کتاب
ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل : مؤلف علي بن محمدعلي بن أبي المعالي الصغیر بن أبي المعالي الکبیر الطباطبائي الحائري
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
446 کامل
مجلد
IRN-025-0340
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
  • بیست و هفتم تیر ماه 1
  • الأول من محرم 1
  • July 18th, 622
توضیحات نسخه
از آغاز تا آخر کتاب اللعان را دربر میگیرد
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل
عنوان فرعی
شرح الکبیر في شرح مختصر النافع
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • فقه و اصول فقه
  • فقه (آثار کلی)
تاریخ نگارش
6 فروردین 1157 هجری شمسی
مؤلف
علي بن محمدعلي بن أبي المعالي الصغیر بن أبي المعالي الکبیر الطباطبائي الحائري