اطلاعات مجلد

کد مجلد
IRN-025-0013
کتاب خانه
کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار

نسخه ها

کتاب
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
978 کامل
مجلد
IRN-025-0013
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
  • بیست و هفتم تیر ماه 1
  • الأول من محرم 1
  • July 18th, 622
توضیحات نسخه
ترجمه فارسی آیات در زیر سطور با شنگرف نوشته شده
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • قرآن و علوم قرآنی
  • قرآن