اطلاعات مجلد

کد مجلد
IRN-020-0179
کتاب خانه
نسخ دراویش شیخیه ی کرمان

نسخه ها

شرح الصغیر علی المختصر النافع
الشرح الصغیر علی المختصر النافع : مؤلف محمد بن علي بن محمدعلي ابن أبي المعالي الطباطبائي الحائري، المجاهد
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
شرح الصغیر علی المختصر النافع
تعداد صفحات
761 کامل
مجلد
IRN-020-0179
محل نگهداری
  • ایران
  • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
توضیحات نسخه
در ابتدای کتاب یادداشتی به تاریخ 1233 دیده می شود.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الشرح الصغیر علی المختصر النافع
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • فقه و اصول فقه
  • فقه مذاهب
مؤلف
محمد بن علي بن محمدعلي ابن أبي المعالي الطباطبائي الحائري، المجاهد