اطلاعات مجلد

کد مجلد
IRN-018-0633
کتاب خانه
مدرسه صدر

نسخه ها

شرح الزیارة الجامعة الکبیرة
شرح الزیارة الجامعة الکبیرة : مؤلف أحمد بن زین الدین بن إبراهیم بن صقر المُطیرَفي الأحسائي البحراني
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
شرح الزیارة الجامعة الکبیرة
تعداد صفحات
154 کامل
مجلد
IRN-018-0633
محل نگهداری
  • ایران
  • مدرسه صدر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح الزیارة الجامعة الکبیرة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
تاریخ نگارش
نهم اسفند ماه 1193
مؤلف
أحمد بن زین الدین بن إبراهیم بن صقر المُطیرَفي الأحسائي البحراني