اطلاعات مجلد

کد مجلد
IRN-016-0102
کتاب خانه
گنجینه اصفهان

نسخه ها

الکبری فی المنطق
الکبری فی المنطق : مؤلف علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الکبری فی المنطق
تعداد صفحات
70 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-016-0102
محل نگهداری
  • ایران
  • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکبری فی المنطق
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • منطق
  • آثار کلی
مؤلف
علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
الصغری
الصغری : مؤلف علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کاتب محمد بن حاجي میرزا
عنوان روی نسخه
الصغری
تعداد صفحات
15 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-016-0102
محل نگهداری
  • ایران
  • گنجینه اصفهان
کاتب
محمد بن حاجي میرزا

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الصغری
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • منطق
  • آثار کلی
مؤلف
علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف