اطلاعات موضوع

سلسله مراتب
عنوان موضوع
داستانهای دینی - قصه های مذهبی
کد کنگره
BP 9

کتاب ها

معدن الجواهر و ریاضة الخواطر
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • داستانهای دینی - قصه های مذهبی
مؤلف
محمد بن علي الکراچکي، أبوالفتح
عنوان اصلی
معدن الجواهر و ریاضة الخواطر
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • داستانهای دینی - قصه های مذهبی

مؤلف
محمد بن علي الکراچکي، أبوالفتح
القصص
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • داستانهای دینی - قصه های مذهبی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
القصص
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • داستانهای دینی - قصه های مذهبی

مؤلف
مجهول
قصة الجاریة العالمة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • داستانهای دینی - قصه های مذهبی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
قصة الجاریة العالمة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • داستانهای دینی - قصه های مذهبی

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • داستانهای دینی - قصه های مذهبی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • داستانهای دینی - قصه های مذهبی
توضیحات
شامل گزیده ای از اخبار گوناگون است

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • داستانهای دینی - قصه های مذهبی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • داستانهای دینی - قصه های مذهبی
آغاز
یعقوب را دید که نوشته است که عمر را بفرست تا به ببینم زردهنک عمر را بحرم برد و گلچهره که عمر را دید گفت زردهنک سه روز عمر را برای ما بگذار که خوانندگی و سازندگی کند زردهنک قبول نکرد گلچهره فرمود که زرذهنک را گرفتند...
انجام
بنشین پیش از انکه ایشان عمود بر تو زنند خود را بر بالای پلی کبیر امیر پیدا شد و در {...}نشست ان دو نفر خواستند عمود بالا برند امیر {...}کرد و خود را بر پل گرفت ان دو {....}عمود را بر سر ان مردی زدند که زنجیر در دست داشت

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • داستانهای دینی - قصه های مذهبی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • داستانهای دینی - قصه های مذهبی
آغاز
حلوای سیری میخوردی وسه چهارمن لواش را بر میدارد و حلوا را برو می پیچد بر دهن میگذارد و نجامیده فرو برد و یک ذره حلوا به کسی نمیدهد عمر گفت خوب خبری میکند ....
انجام
گفت سودا کرم آمدم در اب غوطه بخورم آب مرا برده باینجا آورد شما کیستید اینجا کجاست گفتند این بیشه شهر عدنست و ما غلامان سعدان {...} {...}از عقب ایم {....} برادر اخی سعید داماد عمر است امیرلنک را داده قباه {....}{...}

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • داستانهای دینی - قصه های مذهبی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • داستانهای دینی - قصه های مذهبی
آغاز
ادم یشفع الارزاق بنی ادم و وجه علی صورة النور شفع فی ارزاق الیها {....}وجه علی صورة السبع یشفع للسباع فی ارزاقهم و وجه علی صورة النشر یشفع للطیور فی ارزاقهم قیام علی اقدامهم...
انجام
لا تفتر و فوق هو لا ملئکة عظام یسقط الجمر من افواههم عند تسبیحهم و لحق الله من تلک الجمر ملئکة {....}فی الهوی فیما هناک یسبحون

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • داستانهای دینی - قصه های مذهبی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • داستانهای دینی - قصه های مذهبی
آغاز
کتاب فیه خبر الکباس مع الامام علی ابن ابی طالب قال ابن اسحاق فبینما النبیّ ص جالسا ذات یوم فی محرابه کانه البدر فی لیلة تمامه و اصحابه من حوله مجتمعین و لا مرة طابعین و علی بین یدیه و المسجد ملان من المهاجرین و الانصار و ما فیهم صوت یعلوا علی صوت رسول الله ص...
انجام
ثم قالت افرشوله بین الفرث و الدم {...}و قال و یحکم افرشولي فوق التلعة الحمراء و اظربوا لي فوقها قبة فقالت هذا هو فلما اصبح قالت انت هذه اللیلة تدخل و ارید جواب مسائل ...

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • داستانهای دینی - قصه های مذهبی
مؤلف
محمدباقر بن محمدتقی
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • داستانهای دینی - قصه های مذهبی
آغاز
و حضرت مسیح و مریم علیه السلم از تو خشنود گردند و حضرت امام حسن عسکری علیه السلم بدیدن تو بیاید پس بگو اشهد ان لا اله الا الله و ان ابی محمدا رسول الله پس چون باین دو کلمه طیبه تلفظ نمودم ...
انجام
هذه الغمة عن الامة بحضوره و عجل لنا ظهوره انهم یرونه بعیدا و نریه قریبا برحمتک یا ارحم الراحمین پس دست را بر ران راست خود سه مرتبه میزنی و سه مرتبه میگوئی العجل العجل یا مولای یا صاحب الزمان...

مؤلف
محمدباقر بن محمدتقی
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • داستانهای دینی - قصه های مذهبی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • داستانهای دینی - قصه های مذهبی
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مباحث خاص (موضوعات متفرقه)

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • داستانهای دینی - قصه های مذهبی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • داستانهای دینی - قصه های مذهبی
آغاز
الحمد لله الذی بعث محمدا صلی الله علیه و علی آله الطاهرین بلسان عربی مبینو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له
انجام
و عنی به العالم بعد کتاب الله عزوجل سنن رسوله صلی الله علیه و اله و سلم قمی المبینة لمراد الله عزوجل من مجملات کتابه و الدالة علی حدودة

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • سیره نبوی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • سیره نبوی
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • داستانهای دینی - قصه های مذهبی
آغاز
و آسانتر اگر به مقدار سر سوزنی باز کند به یک چشم بر هم زدن تمام عالم را بسوزاند
انجام
ان گاه آن ملعون رو به سپاه خود کرده گفت که نگاه کنید که این دریا از هیبت

مؤلف
مجهول