اطلاعات موضوع

سلسله مراتب
عنوان موضوع
خواص سور و آیات
کد کنگره
BP 71/9

کتاب ها

فتح الملک المجید
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
أحمد الدیربي
عنوان اصلی
فتح الملک المجید
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات

مؤلف
أحمد الدیربي
خواص القرآن
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
عبدالعلي بن محمد بن الحسین البیرجندي، نظام الدین
عنوان اصلی
خواص القرآن
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
توضیحات
از دو اثر منسوب به محمد بن أحمد تمیمی مصری (م 379 ق) و محمد غزالی طوسی (م 505 ق) فراهم آمده است

مؤلف
عبدالعلي بن محمد بن الحسین البیرجندي، نظام الدین
الرسالة في البسمله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
محمد بن مصطفی الخادمي، أبوسعید
عنوان اصلی
الرسالة في البسمله
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات

مؤلف
محمد بن مصطفی الخادمي، أبوسعید
الجواب الأسدّ في شفاعة قاریء سورة الأحد
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
عبدالله بن الحسن بن یحیی بن علي المؤیدي القاسمي الضحیاني
عنوان اصلی
الجواب الأسدّ في شفاعة قاریء سورة الأحد
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات

مؤلف
عبدالله بن الحسن بن یحیی بن علي المؤیدي القاسمي الضحیاني
تشريح الآية ( يا بني آدم خذو زينتکم عند کل مسجد )
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
تشريح الآية ( يا بني آدم خذو زينتکم عند کل مسجد )
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
آغاز
اولئک لهم اللغة و لهم سوء الذار {...}از برای دفع عدو و خوار گردانیدن و سرنگون نمودن و {...}و {...}و غیر آن روز بیست و سوم ماه روزه شوند و اگر اتفاقا روز شنبه باشد تمامتر باشد و افطار بنان جوین کند و...
انجام
بکاغذی باید نوشت و بدریا انداخت که بقدرة الهی ساکن شود قوله تعالی قل اندعوا من دون الله ما لا ینفعنا و لا یضرّنا و نردّ علی اعقابنا بعد اذ هداننا الله کالذّی استهوته الشیاطین فی من ودفة {...}له اصحاب یذعونه الی الهدی.

مؤلف
مجهول
شرح فاتحة الکتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
شرح فاتحة الکتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات

مؤلف
مجهول
تسهیل المرام في شرح قصیدة سورة الإخلاص
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
عبیدالله محمد بن دق بن الفقیر الطاهر
تاریخ نگارش
دی 1078 هجری شمسی
عنوان اصلی
تسهیل المرام في شرح قصیدة سورة الإخلاص
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
تاریخ نگارش
 • دی 1078 هجری شمسی
 • رجب 1111 الهجریة القمریة
 • December, 1699 A.D.

مؤلف
عبیدالله محمد بن دق بن الفقیر الطاهر
مجربات الدیربي
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
أحمد بن عمر الدیربي، أبوالعباس
عنوان اصلی
مجربات الدیربي
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات

مؤلف
أحمد بن عمر الدیربي، أبوالعباس
ما نزل من القرآن في علي علیه السلام
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
الحسین بن الحکم بن مسلم الحبري الکوفي
عنوان اصلی
ما نزل من القرآن في علي علیه السلام
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات

مؤلف
الحسین بن الحکم بن مسلم الحبري الکوفي
رسالة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
توضیحات
اسماء الله
آغاز
باید که ورد ساخنه بعد از هر نمازی یکبار بخواند بشرطی که چون تمام کند بر سر سجاده متوجه قبله بخواند
انجام
دعا را حفظ نمایی در هر شب جمعه یک مرتبه یا در ماهی یک مرتبه یا در سالی یک مرتبه یا در عمری یک مرتبه بخوان تا کفایت شر دشمن از تو بشود و یاری کرده شود و روزی داده

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
آغاز
الحمد لله العلیم الحکیم الهادی الی صراط مستقیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبته و سلم افضل الصلوه و ازکی
انجام
یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات و الارض یا مالک الملک یا ذالجلال و الکرام آمین یا رب الاعالمین یا خیر الناصرین برحمتک یا ارحم الراحمین

مؤلف
مجهول
خواص آیة الکرسی
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
أحمد بن علي بن المختار بن عبدالکریم، ابن وحشیة
عنوان اصلی
خواص آیة الکرسی
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات

مؤلف
أحمد بن علي بن المختار بن عبدالکریم، ابن وحشیة
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
آغاز
اعلم ایها الطالب فی المعرفه غفر الله ذنوب کاتبه امین اما بعد فان الخروف بحسب ترتیبها فی التعالی و التنزل و هی ثمانیه و عشرین
انجام
الرحیم اللطیف الحکیم العلم الروف العفو المومن البصیر المجیب المغیث القریب السریع الکریم ذوالجلال و الاکرام ذوالطول المنان برحمتن یا ارحم الراحمین

مؤلف
مجهول
الطریق الواضحة إلی أسرار الفاتحة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
أحمد بن أحمد بن عباد الله
عنوان اصلی
الطریق الواضحة إلی أسرار الفاتحة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات

مؤلف
أحمد بن أحمد بن عباد الله
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
آغاز
باب شرح الاسم الاعظم بدوح تکبه للحبه و للعطف و لقبول و لهیج
انجام
حفظوا من الجن و ام الصبیان و الهوام و من قرائها عند الدخول علی السلطان یامن من شره بقدره الله تعالی

مؤلف
مجهول
حرز الامان من فتن الزمان
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
علي بن الحسین، الواعظ الکاشفي الصفي
عنوان اصلی
حرز الامان من فتن الزمان
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات

مؤلف
علي بن الحسین، الواعظ الکاشفي الصفي
المجموع الرائق من أزهار الحدائق
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
هبة الله بن الحسن الموسوي
عنوان اصلی
المجموع الرائق من أزهار الحدائق
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مذاهب کلامی
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)

مؤلف
هبة الله بن الحسن الموسوي
خواص الآیات
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
خواص الآیات
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
آغاز
ساقیه نهم در بیان فضایل و فواید بعضی از آیات و سوره قرآنی است سوره الفاتحه به سند معتبر منقولست
انجام
معوذتین بخواند که از چشم به او ضرر نرسد و از حضرت امام محمدباقر منقولست که کسی که در خواب ترسد در وقت خواب معوذتین و آیه الکرسی بخواند

مؤلف
مجهول
النیروزیة فی معانی الحروف الهجائیة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
الحسین بن عبدالله بن الحسن بن علي البلخي البخاري، أبوعلي شرف الملک ابن سینا الشیخ الرئیس
عنوان اصلی
النیروزیة فی معانی الحروف الهجائیة
عنوان فرعی کتاب
اسرار الحروف | رسالة النیروزیة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات

مؤلف
الحسین بن عبدالله بن الحسن بن علي البلخي البخاري، أبوعلي شرف الملک ابن سینا الشیخ الرئیس
خواص سوره های قرآن
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
خواص سوره های قرآن
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات

مؤلف
مجهول
ترجمه در النظيم في خواص القرآن العظيم
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
أحمد بن حاج محمد السكاكي الطبسي
تاریخ نگارش
893 هجری شمسی
عنوان اصلی
ترجمه در النظيم في خواص القرآن العظيم
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
تاریخ نگارش
 • 893 هجری شمسی
 • 921 الهجریة القمریة
 • 1515 A.D.

مؤلف
أحمد بن حاج محمد السكاكي الطبسي
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
آغاز
بجهت محافظت آیات سبعه را بخواند آیه اول را بجانب راست دمد بسم الله الرحمن الرحیم قل لن یصیبها الا ما کتب الله لنا هو مولینا و علی الله فلیتوکل المؤمنون آیه دویم را بجانب چپ دمد
انجام
و اگر مرگ تقدیر گشته باشد ور انروز توفیق خواندن نیاید و شرایط خواندن طهارت و استقبال و خلوت مکان و پاک بودن لباس و مکان و غصبی نبودن لباس و مکان است و شرایط در ادعیه را مراعات نمایند خوبست و الله اعلم بالصواب

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
توضیحات
رساله ای است در شرح بسم الله
آغاز
بسم الله کلمه قصیره و تحتها معان کثیره من قال بسم الله الرحمن الرحیم [...] لم یبق من ذنوبه درما بسم الله ثلاثه احرف بآء سین
انجام
و بلغه الهدهد و قرات بلقیس و حد سلیمان الملک بعد ما دهب منه و کتب اصف الایمان بسم الاعظم و وجد الهدهد النجاه من الذبح و وجدت بلقیس الایمان نکته کان الله تقول انا الله الخالق

مؤلف
مجهول
التجارة الرابحة في الدلالة علی مقاصد الفاتحة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
محمد بن عبدالدائم بن محمد، أبوالمعالي ابن بنت المیلق
عنوان اصلی
التجارة الرابحة في الدلالة علی مقاصد الفاتحة
عنوان فرعی کتاب
الانوار اللائحة فى أسرار الفاتحة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات

مؤلف
محمد بن عبدالدائم بن محمد، أبوالمعالي ابن بنت المیلق
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
آغاز
بود یا معید ج اگر غایبی باشد در هنگام خواب خلق در هر گوشه از چهار گوشه خانه هفتاد بار بخواند پس نام غایب چنین بگوید یا معید فلانرا ایمن بازرسان در مدت هفت روز خود یا خبر او میرسد
انجام
چهارم بار بدست چپ بجانب چپ بر زمین زند و در دل بگذراند که جابر را کشتم و هر بار لعاب دهن نیز در طرف چپ اندازد باجابت مقرون گردد و این عمل برای رد دعوت و رد رجعت نیز مؤثر است

مؤلف
مجهول
خاصیت سوره اخلاص
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
خاصیت سوره اخلاص
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات

مؤلف
مجهول
خواص آیة الکرسی
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
خواص آیة الکرسی
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • علوم غریبه
 • دیو شناسی - شیطان پرستی - تسخیر
آغاز
قاعده احضار جن می باید که در خواندن عزیمه جامی پر آب کند و دختر نابالغ یا زنی پارسا که طفل در شکم داشته باشد یا شیر دهد
انجام
هر مقصودی که دارد استدعا نماید که مقرون به اجابت خواهد شد انشاء الله تعالی اللهم صل علی روح محم و آل محمد

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
موضوع فرعی
 • پزشكي
آغاز
یس و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم
انجام
بعد از آن دست سوی آسمان بردارد و حاجتی که دارد طلب نماید

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
آغاز
یا ایها الذین امنوا صبرو و صابرو و رابطو و تق الله لعلکم تفلحون باهیا
انجام
خدای تعالی قبول کرد و تو را و پناه جستی از سحر و مثل آن به معوذتین مشهور است اینست مختصری از ثواب الاعمال که گاهی به آن اخباری ملحق شده است به جهت سهولة رجوع به آن

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
موضوع فرعی
 • پزشكي
آغاز
شیخ مغرب رحمته الله علیه فرموده که در کلام مجید سی و دو آیه یافتم که ابتدای آن الله است
انجام
همه را کوفته و پخته در ظرف آبگینه نگاه دارد خوراکی یک مثقال تا دو مثقال

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
آغاز
به جهت پیدا کردن دزد این آیات را بر کاغذ و نام آن کس که گمان دارد و اگر چند کس باشد
انجام
و به دیوانه خورانند و بعد از سه روز این تعویذ بنویسد و بر بازوی دیوانه بندد که نافع باشد تعویذ

مؤلف
مجهول
فضائل القرآن
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
عبدالله الغرناطي المغربي
عنوان اصلی
فضائل القرآن
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • احادیث خاص - شروح

مؤلف
عبدالله الغرناطي المغربي
فضائل قل هو الله الأحد
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
عبدالرحمن بن أبي بکر بن محمد بن أبي بکر / سابق الدین الخضیري السیوطي المصري، أبوالفضل جلال الدین
عنوان اصلی
فضائل قل هو الله الأحد
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • احادیث خاص - شروح

مؤلف
عبدالرحمن بن أبي بکر بن محمد بن أبي بکر / سابق الدین الخضیري السیوطي المصري، أبوالفضل جلال الدین
فال نامه
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
جعفر بن محمد بن علي بن الحسین الهاشمي القرشي، أبوعبدالله الإمام الصادق مشکوک
عنوان اصلی
فال نامه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات

مؤلف
جعفر بن محمد بن علي بن الحسین الهاشمي القرشي، أبوعبدالله الإمام الصادق مشکوک
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
آغاز
طریق ختم الله الصمد آن است که در محل خلوتی نشسته سر را برهنه نماید و بوی خوش از عود
انجام
دوستی میان دو حلال نیکو بود روز آدینه زهره است دوستی میان دو حرام توان کردن

مؤلف
مجهول
جواهر القرآن
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
جواهر القرآن
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
آغاز
اگر قصد کردي اين کار را پس مترس از غير خدا و بگو [...] الله تعالي افوض امري الي الله حسبي الله نعم الوکيل نعم المولي و النعم النصير
انجام
شريک في الملک و لم يکن له ولي من الذل و بره بتکبير او الحمد الله کثيرا و سبحان الله بکره و اصيلا الحمد لله الذي انزل علي عبده الکتاب و لم يجعل له عوجا فيما لينذر باسا تسويدا

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
آغاز
او را به آتش نسوزم و ایمن گردانم او را از عذاب کور و از عذاب آتش و از عذاب قیامت
انجام
از امام جعفر صادق منقولست که چون قرآن ختم کردی این دعا بخوان اینست اللهم اغفرلی بالقرآن اللهم

مؤلف
مجهول
خواص کلمات الحمد
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
خواص کلمات الحمد
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
آغاز
ان الله يبشرک بيحيي مصدقا فرزند پسر بود و قد احسن پي از آخر جنيابن زنداني زود خلاص شود ما يملکون من قطمير در اينوقت ولايت پادشاهي بود الذين يخرج الخباء اين گم شده زود پيدا شود
انجام
و قد منا الي ماعملو عاقبت اين کار ميانه بود اما ما بعد مائده اگر خصومت نکند بهتر است ان رحمت الله قريب اين وام دادن و ستاندن به لله

مؤلف
مجهول
منافع القرآن
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
جعفر بن محمد بن علي بن الحسین الهاشمي القرشي، أبوعبدالله الإمام الصادق
عنوان اصلی
منافع القرآن
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات

مؤلف
جعفر بن محمد بن علي بن الحسین الهاشمي القرشي، أبوعبدالله الإمام الصادق
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
آغاز
گفت حکیم سوره فاتحه الکتاب در او هزار خاصیت است کسی که ان خواص را به
انجام
و زعفران در ظرفی و محو می نماید باب [...] آن آب را کسیکه سم [...] باشد ضرر نمی رساند و نفع می بخشد از خوف [...]

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
آغاز
رضی الله عنه فرمود که قرآن خوان باید که آهسته و نرم باشد و جفا کننده و ستیز کننده و بانک کننده و دشنام دهنده نباشد و ابو سلیمان وارانی گفته است که چون قرآن خوان بعد از قراءت قرآن بمعاصی اشتغال نماید
انجام
و از امام جعفر صادق علیه السلام منقولست که چون ختم قرآن کردی این دعا بخواندی اللهم اخبرنی بالقرآن اللهم ازرقنی بالقرآن برحمتک یا ارحم الراحمین

مؤلف
مجهول
ترجمه فال نامه قرآن
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
مجهول مشکوک
عنوان اصلی
ترجمه فال نامه قرآن
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
بر اساس کتاب
فال نامه قرآن ترجمه

مؤلف
مجهول مشکوک
جواهر القرآن
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
عبدالعلي بن محمد بن الحسین البیرجندي، نظام الدین
تاریخ نگارش
899
عنوان اصلی
جواهر القرآن
عنوان فرعی کتاب
منافع الآیات
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
بر اساس کتاب
الدر النظيم في خواص القرآن العظيم ترجمه
تاریخ نگارش
 • 899
 • 926
 • 1520

مؤلف
عبدالعلي بن محمد بن الحسین البیرجندي، نظام الدین
الفوائد في الصلاة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
الفوائد في الصلاة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
آغاز
رسول صلی الله علیه و سلم چنان فرموده اند که اسم اعظم در تسمیه است مع و لا حول و لاقوه الا بالله العلی العظیم هر کس چنین بخواند بگرداند خدای تعالی از وی هفتاد نوع بلا
انجام
ترک نباید کرد این آیت را قوله تعالی و ما ارسلناک الا مبشرا تنزیلا خاصیت این آیت از برای دفع

مؤلف
مجهول
فال نامه مصحف
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
فال نامه مصحف
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
آغاز
بسم الله الرحمن الرحیم قال التمیمی رحمه الله مازالت اطوف علی الامور الخفیه و ابحث عن الخواص و المنافع و اجوب البلاد و اسال کل عالم
انجام
اخبر بما صنعا الا ان یکون بریدان یتحدث اوانه یعمل العجایب و لا یکون ذلک و امثاله الا فی اطوال لیله تمت هذه المکتوبه

مؤلف
مجهول
رسالة في مباحث حمدالله العلیم
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة في مباحث حمدالله العلیم
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
آغاز
در بیان تسخیر سوره فاتحه از قول فخر الائمه مولانای سکاکی ره و بقول محمد تمحی رحمة الله علیه روایت میکنند اگر کسی خواهد که فاتحة الکتاب
انجام
و شسته بخوراند اگ صحت یابد اگر کسی را بخت و دولت بسته باشد و کار و عمل و شغل او را

مؤلف
مجهول
خواص القرآن
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
خواص القرآن
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
آغاز
و ايضا رسول عليه السلام گفتند هر که لقمه حلوا بر برادر مومن بدهد از براي رضاي خداي تعالي چون آن بنده از کور برخيزد بي حساب در بهشت رود
انجام
از خاطرش محو نشود تا هفت روز همچنين نوشته بمشک و زعفران بخورد

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
آغاز
الحمد لله ... پادشاه اعظم و پروردگار عالم هم کتابها فرستاده است تورات بموسي و انجيل بعيسي و زبور بداود و فرقان بحضرت محمد مصطفي
انجام
دريکه خواهد در آيد خلعت ديگر آن باشد که بريدار همچون و هيچگونه خود مشرف گرداند والله اعلم بالصواب

مؤلف
مجهول
فضائل القرآن
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
مؤلف
القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي الخراساني، أبوعبید
عنوان اصلی
فضائل القرآن
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات

مؤلف
القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي الخراساني، أبوعبید
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • علوم غریبه
 • جادوگری
آغاز
[...] قرا اذا زلزلت الارض سبعا و قال یا ملائکه الی بحق هذه السورة و به حق من انزلها و به حق اسم الله الاعظم علیکم
انجام
من کتب هذه الاسماء نظر فوایدها و [...] لاول من کتبه و حمله علی کتفه لایمن امن من الهوام و السباع

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
آغاز
الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب و لم یجعل عوجا
انجام
انت الرزاق و نحن المرزوقون فلک الحمد یا الهی اذ خلقتنی بشیرا

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
توضیحات
کتاب مجموعه ای از ادعیه های پراکنده است. ترجمه دعای کمیل محمدباقر مجلسی هم در این مجموعه است
آغاز
صلی علی محمد و آله و سلم و صل علی جمیع الانبیاء و المرسلین و اقض حاجاتنا
انجام
ما قدمت من [...] و السنی بها لباس التقوی و[...] الهدی

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • ترجمه های قرآن
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • ترجمه های قرآن
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
آغاز
لا تحفف و لا تحزن انا / این زندانی زود خلاص شود / و وجدک ضالا فهدی / این گم شده زود باز آید
انجام
القاه علی وجه ابی / این زندانی زود راحت یابد / جنات عدن مفتحه / کارهای دنیا و عقبای تو ساخته کرد

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • علوم غریبه
 • طالع بینی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • علوم غریبه
 • طالع بینی
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
موضوع فرعی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
توضیحات
کتاب شامل موضوعات متنوعی از جمله رمل و اسطرلاب، خواص سور قرآن، شعر، تعبیر خواب، نامه می باشد
آغاز
در وقت سفر کردن چون از خانه بیرون آید روی به جانب مقصود آورده یعنی آن شهر
انجام
قبل طلوع الشمس و تذهب فی خلوة و تصلی علی [...] والد مائة مرة به خشوع و خضوع کامل و تقول [...] یا مفتح

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
آغاز
قال امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب له السلام اخترت من التوریة اثناعشره
انجام
ظهر من اردت و بذلک ان کتبت بمعقوه انطلق باذن الله تعالی

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
آغاز
انگشت دست چپ نویسد که البته ظفر یابد [...] اینست ع سین ع سین طریقه ختم اسم یا جامع از جناب شاه کوثر رسیده است که در [...] بعد از فریضه صبح یکصد و چهارده مرتبه بخوانند و در اعتصام و اختتام صلوات بفرستد
انجام
و اکل مال الیتیم بغیر حق و تعدی الحدود التی امر الله و رکوب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و السرقة و الزنا و کل ما وافق ذلک من القبیح فکذب من زعم انه معنا و متعلق بفروع غیرنا هذا الحدیث فی الروضة الکافی

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
توضیحات
اثر برگرفته از کتاب حرزالأمانی است
آغاز
الحمدلله الذی اوضحنا الکتاب مشتملا علی الغرایب و الخواص الحروف و الکلمات
انجام
فان ذکرالله [...] الملک لکلاء و الحدیث یأتی [...]

مؤلف
مجهول
الفوائد و الصلات و العوائد
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
أحمد بن أحمد بن عبداللطيف الشرجي الزبیدي، زین الدین
عنوان اصلی
الفوائد و الصلات و العوائد
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات

مؤلف
أحمد بن أحمد بن عبداللطيف الشرجي الزبیدي، زین الدین