اطلاعات موضوع

سلسله مراتب
عنوان موضوع
مباحث خاص (اخلاق)
کد کنگره
BP 289

کتاب ها

أسرارالعبادة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
مؤلف
هادي بن مهدي بن هادي بن مهدي السبزواري الشیرازي، الحاج المولی أسرار
عنوان اصلی
أسرارالعبادة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)

مؤلف
هادي بن مهدي بن هادي بن مهدي السبزواري الشیرازي، الحاج المولی أسرار
الأطواریة النوریة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
الأطواریة النوریة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)

مؤلف
مجهول
زاد العارفین
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
مؤلف
عبدالله بن محمد بن علي بن محمد الهروي الأنصاري، أبوإسماعیل خواجه عبدالله پیر هرات
عنوان اصلی
زاد العارفین
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)

مؤلف
عبدالله بن محمد بن علي بن محمد الهروي الأنصاري، أبوإسماعیل خواجه عبدالله پیر هرات
اجوبة مسائل عبدالوهاب اللاهیجي
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
پرسش
عبدالوهاب اللاهیجاني اللنکرودي
پاسخ
کاظم بن قاسم الحسیني الرشتي الجیلاني الحائري
تاریخ نگارش
10 شهریور 1201 هجری شمسی
عنوان اصلی
اجوبة مسائل عبدالوهاب اللاهیجي
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
تاریخ نگارش
 • 10 شهریور 1201 هجری شمسی
 • 15 ذو الحجة 1237 الهجریة القمریة
 • September 1, 1822 A.D.

پرسش
عبدالوهاب اللاهیجاني اللنکرودي
پاسخ
کاظم بن قاسم الحسیني الرشتي الجیلاني الحائري
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
آغاز
قال علیه السلام ان الله یجرب المومن بالبلاء کما یجرب احدکم الذهب بالنار
انجام
مرا آزرده است و از مرگ و کوری می ترسد چون

مؤلف
مجهول
کنز الملوک
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کنز الملوک
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)

مؤلف
مجهول
ریاض المذکرین باشاره العارفین
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
مؤلف
سعدالدین بن عبدالغفار کلان السمرقندي
عنوان اصلی
ریاض المذکرین باشاره العارفین
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
توضیحات
مواعظ و پند و اندرز بروش عرفانی ، مؤلف که واعظ مسجد جامع سمرقند بوده بدرخواست بزرگی مواعظ خود را در این اثر در 13 مجلس بیان کرده.

مؤلف
سعدالدین بن عبدالغفار کلان السمرقندي
شرح وصایای خواجه عبدالله غجدوانی
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
مؤلف
فضل الله بن روزبهان اصفهانی، ابوالخیر خواجه مولانا
عنوان اصلی
شرح وصایای خواجه عبدالله غجدوانی
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)

مؤلف
فضل الله بن روزبهان اصفهانی، ابوالخیر خواجه مولانا
جامع الکلم عبدالخالق غجدوانی
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
جامع الکلم عبدالخالق غجدوانی
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
آغاز
از انفاس نفسیه و کلمات متبرکه حضرت خواجگان خواجه عبدالخالق غجدوانی است این هشت عبارت که بناء طریقت خواجگان بر آنست قدس الله ارواحهم
انجام
می گویند که خرج سفره شیخ مجدالدین بغدادی هر سال دویست دینار زر سرخ می شده بس دل باید نگاه داشت از تعلق به غیر سبحانه و تعای نجات اخروی و سعادت ابدی و وصول به درجات در دین است والسلام علی من تبع الهدی و نهی النفس عن الهوی فان الجنت هی الماوی

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
آغاز
الحمدلله رب العالمین و الصلوة علی رسوله محمد و آله اجمعین بدان دوست خدای زادک الله صدقا و یقینا و دولته واقبالاً و غراً و جلالا که رونده راه را دو شرط است
انجام
آن کس که خمیر کرده است بی طهارت بوده است این لقمه لایق حلق ما نیست رزقنا الله و لجمیع محسننا حلالا طیبا آمین و رب العالمین اللهم رب هذه الدعوة التامة و الصلوة القامة محمداً الوصیلة و الفضیلة و الدرجة الرفیعة و [...] محموداً الذی وعدته و رزقنا شفاعة انک لا تخلف المیعاد برحمتک یا ارحم الراحمین

مؤلف
مجهول
تحفةالصلاة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
تحفةالصلاة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)

مؤلف
مجهول
فواید خواجه عبدالشهید
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
فواید خواجه عبدالشهید
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)

مؤلف
مجهول
آداب الصالحین
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
مؤلف
عبدالحق بن سیف الدین ترک دهلوی بخاری، محدث
عنوان اصلی
آداب الصالحین
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)

مؤلف
عبدالحق بن سیف الدین ترک دهلوی بخاری، محدث
کنز العاشقین
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
مؤلف
محیی الدین طوسی
عنوان اصلی
کنز العاشقین
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)

مؤلف
محیی الدین طوسی
قلندر نامه
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
مؤلف
عبدالله بن محمد بن علي بن محمد الهروي الأنصاري، أبوإسماعیل خواجه عبدالله پیر هرات
عنوان اصلی
قلندر نامه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)

مؤلف
عبدالله بن محمد بن علي بن محمد الهروي الأنصاري، أبوإسماعیل خواجه عبدالله پیر هرات
علاج الاخلاق
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
مؤلف
عبدالکریم بن محمدعلی الزنجاني، رایض الدین عارف علی شاه
عنوان اصلی
علاج الاخلاق
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)

مؤلف
عبدالکریم بن محمدعلی الزنجاني، رایض الدین عارف علی شاه
مصابیح القلوب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
مؤلف
عبدالکریم بن محمدعلی الزنجاني، رایض الدین عارف علی شاه
عنوان اصلی
مصابیح القلوب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)

مؤلف
عبدالکریم بن محمدعلی الزنجاني، رایض الدین عارف علی شاه
غیبیه
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
مؤلف
عبدالکریم بن محمدعلی الزنجاني، رایض الدین عارف علی شاه
عنوان اصلی
غیبیه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)

مؤلف
عبدالکریم بن محمدعلی الزنجاني، رایض الدین عارف علی شاه
شرح عین الحقایق
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
مؤلف
عبدالکریم بن محمدعلی الزنجاني، رایض الدین عارف علی شاه
عنوان اصلی
شرح عین الحقایق
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
بر اساس کتاب
عین الحقایق شرح

مؤلف
عبدالکریم بن محمدعلی الزنجاني، رایض الدین عارف علی شاه
عین الحقایق
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
مؤلف
عبدالکریم بن محمدعلی الزنجاني، رایض الدین عارف علی شاه
عنوان اصلی
عین الحقایق
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)

مؤلف
عبدالکریم بن محمدعلی الزنجاني، رایض الدین عارف علی شاه
رسالة إلی أبي الفتح ابن سلامة الدمشقي
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
مؤلف
محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي، أبوحامد زین الدین حجةالإسلام
عنوان اصلی
رسالة إلی أبي الفتح ابن سلامة الدمشقي
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
توضیحات
از مخاطب این مکتوب، در طبقات الشافعیة از السبکی، با نام «أبوحامد بن أحمد بن سلامة» یاد شده است

مؤلف
محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي، أبوحامد زین الدین حجةالإسلام
واردات
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
مؤلف
عبدالله بن محمد بن علي بن محمد الهروي الأنصاري، أبوإسماعیل خواجه عبدالله پیر هرات
عنوان اصلی
واردات
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)

مؤلف
عبدالله بن محمد بن علي بن محمد الهروي الأنصاري، أبوإسماعیل خواجه عبدالله پیر هرات
دل و جان
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
مؤلف
عبدالله بن محمد بن علي بن محمد الهروي الأنصاري، أبوإسماعیل خواجه عبدالله پیر هرات
عنوان اصلی
دل و جان
عنوان فرعی کتاب
سؤال دل از جان و جواب جان| سؤال و جواب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)

مؤلف
عبدالله بن محمد بن علي بن محمد الهروي الأنصاري، أبوإسماعیل خواجه عبدالله پیر هرات
مختصری از رساله ابوعلی مسکویه
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
مؤلف
أحمد بن محمد بن یعقوب الرازي الإصفهاني، أبوعلي خازن ابن مسکویه
عنوان اصلی
مختصری از رساله ابوعلی مسکویه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)

مؤلف
أحمد بن محمد بن یعقوب الرازي الإصفهاني، أبوعلي خازن ابن مسکویه
ازاحه العله فی شرف حقیقه العزله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
مؤلف
شمس الدین بن محمد الإحسائي
تاریخ نگارش
بهمن ماه 1042
عنوان اصلی
ازاحه العله فی شرف حقیقه العزله
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
تاریخ نگارش
 • بهمن ماه 1042
 • رجب 1074
 • February 1664
توضیحات
این اثر در منابع یاد نشده ، نسخه دیگری از آن در کتابخانه سپهسالار به شماره 8261 نگهداری میشود که آغاز آن با نسخه هند برابری ندارد و مولف آن ر در مشهد مقدس در 12 ربیع الاول 1083ق. به انجام رسانده و باید ویرایش دیگری از مولف باشد

مؤلف
شمس الدین بن محمد الإحسائي
در العجائب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
در العجائب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)

مؤلف
مجهول
اخلاق منصوری
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
مؤلف
منصور بن محمد بن منصور بن محمد الحسیني الدشتکي الشیرازي، غیاث الدین
عنوان اصلی
اخلاق منصوری
عنوان فرعی کتاب
جام جهان نما
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
توضیحات
رساله اول از وجه ثالث از جام جهان نما است

مؤلف
منصور بن محمد بن منصور بن محمد الحسیني الدشتکي الشیرازي، غیاث الدین
فردوس الواعظین
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
فردوس الواعظین
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
توضیحات
بخش اول مشتمل بر بعضی حکایات و قصص انبیاست و بخش دوم شامل اخلاق صوفیانه است
آغاز
در بیان توبه قوله تعالی یا ایهی الذین امنو توبو الی الله توبتاً نصوحا ملک کریم و خداوند عظیم در کلام مجید خود خبر می دهد که ای آنانیکه ایمان آوردید توبه کنید
انجام
حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و سلم گفتند که التایب من الذنب کمن لازنب له یعنی توبه کننده از گناه مثل کسیست که اصل گناه نکرده است

مؤلف
مجهول
قلندر نامه
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
مؤلف
الحسین بن عالم بن محمد الحسیني الغوري الهروي، امیرحسیني
عنوان اصلی
قلندر نامه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)

مؤلف
الحسین بن عالم بن محمد الحسیني الغوري الهروي، امیرحسیني
غنیة الطالبین
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
مؤلف
عبدالقادر بن موسی بن عبدالله بن جنکی دوست/ یحیی المحسني الجیلاني/ الکیلاني/ الجیلي، أبومحمد محیی الدین
عنوان اصلی
غنیة الطالبین
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)

مؤلف
عبدالقادر بن موسی بن عبدالله بن جنکی دوست/ یحیی المحسني الجیلاني/ الکیلاني/ الجیلي، أبومحمد محیی الدین
ترجمه غنیة الطالبین
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
ترجمه غنیة الطالبین
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
بر اساس کتاب
غنیة الطالبین ترجمه

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
آغاز
شکر و سپاس مر خالقی را که هژده عالم را بیافرید و از آن میاد آدم را برگزید و از روح خود درو دمید و ایمان و چشم بینا و عقل دانا
انجام
که اگر سهوی و یا غفلتی از قلم و کاتب شده باشد عفو فرمایند که بنده از نقصان خالی نیست خصوصا درین آخر الزمان که اشغالات و پریشانی بسیار است

مؤلف
مجهول
در العجائب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
در العجائب
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
بر اساس کتاب
در العجائب ترجمه

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
آغاز
در بیان صفت بهشت و دیدار نمودن حق تعالی مومنانرا در خبر است که موسی علیه السلام چهل روز روزه داشت
انجام
دوزخ زندان عاصیان است و بهشت با همه نعمت و راحت زندان عاشقان است

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
آغاز
در جمیع اوقات حدود شرع را نگاه باید داشتند و بوسع امکان مداومت کرده اند و از هوای نفس اجتناب نموده اند
انجام
از همان جا کشته به بخارا رفته اند و یک پای از رکاب بر آورده اند و یک پای نه برآورده اند ضمیر خود را پاک کرده اند

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
مؤلف
أحمد بن محمد البیابانکي السمناني، علاءالدوله
تاریخ نگارش
خرداد ماه 705
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
تاریخ نگارش
 • خرداد ماه 705
 • جمادى الثانية 726
 • May 1326
آغاز

مؤلف
أحمد بن محمد البیابانکي السمناني، علاءالدوله
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
آغاز
الحمدلله جعل آداب العمل و علامته قبول العمل و الصلاة علی رسوله حسنه باحسن تأدیب
انجام
عاشقان خای تعالی که دلش مصفا و آینه اش مجلی هست از همه صوات بلکه از همه موجودات لذات می یابند

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
آغاز
بلند می گفتند و آنچه از حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی رحمة الله علیه در زمانیکه منسوب به قطبیت بودند
انجام
از ولایت اخسیکت تشریف داشتند و صحبت های عظیم می داشتند روزی در غلبه حال سخنان

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
آغاز
قال النبی علیه السلام من ترک وقتا من الصلاه فکانما ذبح نفسه بغیر سکین و من ترک
انجام
و از غارت شیطان ایمان همه را نگاه دار و شفاعت آنحضرت به سبب حرمت داشتن مسجد میسر گردان آمین و رب العالمین

مؤلف
مجهول
کنز الأسرار
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کنز الأسرار
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
مؤلف
عبدالله بن محمد بن علي بن محمد الهروي الأنصاري، أبوإسماعیل خواجه عبدالله پیر هرات مشکوک
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
آغاز
نمودند که مشام جان ما [...] گلشن توفیق معطر ساز و دیده ما را به آثار کلمات
انجام
اگر تو خواهی در دو عالم زندگی بندگی کن بندگی کن بندگی کار کن تا مزد یابی بر [...] ترا از بهر این کار آفرید

مؤلف
عبدالله بن محمد بن علي بن محمد الهروي الأنصاري، أبوإسماعیل خواجه عبدالله پیر هرات مشکوک