پربازدید ترین نسخه ها

کشف الاسرار قاسمی
کشف الاسرار قاسمی : مؤلف الحسین بن علي البیهقي السبزواري، کمال الدین الواعظ الکاشفي
کاتب محمدبن محمدرضا اصفهانی
عنوان روی نسخه
کشف الاسرار قاسمی
تعداد صفحات
208 کامل
مجلد
IRN-016-1354
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • 19 خرداد 1302 هجری شمسی
 • 26 شوال 1341 الهجریة القمریة
 • June 10, 1923 A.D.
کاتب
محمدبن محمدرضا اصفهانی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کشف الاسرار قاسمی
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • علوم غریبه
 • شعبده - کیمیاگری - ارتباط با مردگان
مؤلف
الحسین بن علي البیهقي السبزواري، کمال الدین الواعظ الکاشفي
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب عسکري بن قاسم علي الاشناخوري
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
394 کامل
مجلد
IRN-025-0206
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • بیستم خرداد ماه 1037
 • العاشر من رمضان 1068
 • June 10th, 1658
توضیحات نسخه
در این نسخه از ابتدای ابواب القضایا و الاحکام تا انتهای کتاب آمده است.
کاتب
عسکري بن قاسم علي الاشناخوري

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
نهج البلاغه
نهج البلاغة : گردآورنده محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
کاتب محمد بن الحسین بن محمد بن العباس القمی
عنوان روی نسخه
نهج البلاغه
تعداد صفحات
434 کامل
مجلد
IRQ-004-0001
محل نگهداری
 • عراق
 • موزه ملی - بغداد
تاریخ کتابت
 • دهم مرداد ماه 540
 • الأول من شعبان 556
 • August 1st, 1161
توضیحات نسخه
نسخه بسیار نفیسی است ، مقابله و تصحیح شده بر نسخه فضل الله راوندی در شوال 556 و بلاغ مقبلاه با نسخه راوندی و نقل تمام حاشیه های ان مورخ 571 در صفحه آخر دیده میشود ، اجازه فضل الله راوندی به خط خود به ابو جعفر محمد بن الحسن نازویه در صفحه عنوان دیده میشود ، یادداشتهای تملک متعددی با تاریخهای گوناگون در صفحه آخر دیده میشود
کاتب
محمد بن الحسین بن محمد بن العباس القمی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نهج البلاغة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر
گردآورنده
محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
القرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
318 کامل
مجلد
YEM-000-1395
محل نگهداری
 • یمن
 • يمن - تفکيک نشده
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
زاد المعاد
زاد المعاد : مؤلف محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
زاد المعاد
تعداد صفحات
518 کامل
مجلد
IRN-025-0584
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
زاد المعاد
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي
مسالک الأفهام
مسالک الأفهام في شرح شرایع الإسلام : مؤلف زین الدین بن علي بن أحمد بن محمد العاملي الشامي الجبعي، ابن حاجة النحاریري الشهید الثانی
کاتب یوسف بن عبدالحسین بن غافل بن شجاع الحلاوي الحسیني
عنوان روی نسخه
مسالک الأفهام
تعداد صفحات
438 کامل
مجلد
IRN-011-0018
محل نگهداری
 • ایران
 • مجتهدي
تاریخ کتابت
 • 27 تیر 1020 هجری شمسی
 • 9 ربيع الثاني 1051 الهجریة القمریة
 • July 17, 1641
کاتب
یوسف بن عبدالحسین بن غافل بن شجاع الحلاوي الحسیني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
مسالک الأفهام في شرح شرایع الإسلام
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
تاریخ نگارش
بیست و هشتم بهمن ماه 935
مؤلف
زین الدین بن علي بن أحمد بن محمد العاملي الشامي الجبعي، ابن حاجة النحاریري الشهید الثانی
القرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
18 ناقص
مجلد
IRN-013-0246
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
تاریخ کتابت
 • 1223 هجری شمسی
 • 1261 الهجریة القمریة
 • 1845
توضیحات نسخه
سوره البقرة و الفرقآن
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
شرایع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام
شرایع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام : مؤلف جعفر بن الحسن بن یحیی بن الحسن الهذلي الحلي، أبوالقاسم نجم الدین المحقق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
شرایع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام
تعداد صفحات
706 کامل
مجلد
IRN-025-0295
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرایع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
جعفر بن الحسن بن یحیی بن الحسن الهذلي الحلي، أبوالقاسم نجم الدین المحقق
الوافی
الوافي : مؤلف محمدمحسن بن المرتضی بن محمود بن علي الکاشاني، محسن الفیض
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الوافی
تعداد صفحات
794 کامل
مجلد
IRN-025-0160
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الوافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
تاریخ نگارش
فروردین 1036 هجری شمسی
مؤلف
محمدمحسن بن المرتضی بن محمود بن علي الکاشاني، محسن الفیض
الطلسمات و العزائم و دعوت الکواکب
الطلسمات و العزائم و دعوت الکواکب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الطلسمات و العزائم و دعوت الکواکب
تعداد صفحات
162 ناقص
مجلد
شماره ی 1 در IRN-020-0279
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الطلسمات و العزائم و دعوت الکواکب
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • علوم غریبه
 • طالع بینی
مؤلف
مجهول
تحریر القواعد المنطقیة شرح الشمسیة
تحریر القواعد المنطقیة في شرح الرسالة الشمسیة : مؤلف محمد / محمود بن محمد الرازي، أبوعبدالله قطب الدین القطب التحتاني
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
تحریر القواعد المنطقیة شرح الشمسیة
تعداد صفحات
298 ناقص
مجلد
شماره ی 2 در IRN-018-0061
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تحریر القواعد المنطقیة في شرح الرسالة الشمسیة
عنوان فرعی
شرح شمسیه قطبی| رسالة القطبیة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
مؤلف
محمد / محمود بن محمد الرازي، أبوعبدالله قطب الدین القطب التحتاني
القرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
18 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-014-0017
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي دوم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
تهذیب الأحکام
تهذیب الأحکام في معرفة الحلال و الحرام : مؤلف محمد بن الحسن بن علي الطوسي، أبوجعفر شیخ الطائفة الشیخ الطوسي
کاتب علي بن محمّد الحسیني
عنوان روی نسخه
تهذیب الأحکام
تعداد صفحات
383 کامل
مجلد
IRN-013-0168
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
تاریخ کتابت
 • اسفند 954 هجری شمسی
 • ذو الحجة 983 الهجریة القمریة
 • March 1576
کاتب
علي بن محمّد الحسیني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تهذیب الأحکام في معرفة الحلال و الحرام
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن الحسن بن علي الطوسي، أبوجعفر شیخ الطائفة الشیخ الطوسي
نهج البلاغة
نهج البلاغة : گردآورنده محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
نهج البلاغة
تعداد صفحات
566 کامل
مجلد
IRN-013-0133
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نهج البلاغة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر
گردآورنده
محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
المعروف عن أسرار الحروف
المعروف عن أسرار الحروف : مؤلف کاظم بن محمدعلي بن مجید بن محمدحسن شکر، آل حدیّد
کاتب پدید آورنده کتاب
عنوان روی نسخه
المعروف عن أسرار الحروف
تعداد صفحات
72 کامل
مجلد
IRQ-001-0638
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 29 شهریور 1375 هجری شمسی
 • 7 جمادى الاولى 1417 الهجریة القمریة
 • September 19, 1996
کاتب
پدید آورنده کتاب

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
المعروف عن أسرار الحروف
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • علوم غریبه
 • غیبگویان - ساحره ها - الهامات
مؤلف
کاظم بن محمدعلي بن مجید بن محمدحسن شکر، آل حدیّد
زاد المعاد
زاد المعاد : مؤلف محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
زاد المعاد
تعداد صفحات
246 کامل
مجلد
IRN-025-0510
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • 1223
 • 1260
 • 1844
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
زاد المعاد
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي
الاربعون حدیثا
الأربعون حدیثا : مؤلف محمد بن الحسین بن عبدالصمد بن محمد العاملي الحارثي الجباعي الهمداني، بهاءالدین الشیخ البهائي
کاتب محمد علی بن جولقه طبسی
عنوان روی نسخه
الاربعون حدیثا
تعداد صفحات
386 کامل
مجلد
IRN-018-0491
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
 • 21 مهر 1056 هجری شمسی
 • 15 شعبان 1088 الهجریة القمریة
 • October 12, 1677 A.D.
کاتب
محمد علی بن جولقه طبسی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الأربعون حدیثا
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • اربعینات
تاریخ نگارش
12 بهمن 965 هجری شمسی
مؤلف
محمد بن الحسین بن عبدالصمد بن محمد العاملي الحارثي الجباعي الهمداني، بهاءالدین الشیخ البهائي
شرح هدایة الحکمة
زبدة الأسرار : مؤلف الحسین بن معین الدین الحسیني المیبدي الیزدي، کمال الدین منطقی
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
شرح هدایة الحکمة
تعداد صفحات
220 ناقص
مجلد
IRQ-001-0965
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 1196 هجری شمسی
 • 1233 الهجریة القمریة
 • 1817
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
زبدة الأسرار
عنوان فرعی
شرح هدایة الحکمة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • فلسفه (عمومی)
 • آثار کلی
تاریخ نگارش
تیر ماه 1200
مؤلف
الحسین بن معین الدین الحسیني المیبدي الیزدي، کمال الدین منطقی
شرائع الأسلام
شرایع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام : مؤلف جعفر بن الحسن بن یحیی بن الحسن الهذلي الحلي، أبوالقاسم نجم الدین المحقق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
شرائع الأسلام
تعداد صفحات
684 کامل
مجلد
IRN-016-0318
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • فروردین 1080 هجری شمسی
 • ذو القعدة 1112 الهجریة القمریة
 • April, 1701 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرایع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
جعفر بن الحسن بن یحیی بن الحسن الهذلي الحلي، أبوالقاسم نجم الدین المحقق
نهج البلاغة
نهج البلاغة : گردآورنده محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
نهج البلاغة
تعداد صفحات
735 کامل
مجلد
IRN-025-0066
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
توضیحات نسخه
صفحات افتاده نسخه اصل را با دست خطی جدید کتابت کرده اند.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نهج البلاغة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر
گردآورنده
محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
شرایع الاسلام فی مسایل الحلال و الحرام
شرایع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام : مؤلف جعفر بن الحسن بن یحیی بن الحسن الهذلي الحلي، أبوالقاسم نجم الدین المحقق
کاتب ابوالحسن بن کیر عبدالله السالیانی
عنوان روی نسخه
شرایع الاسلام فی مسایل الحلال و الحرام
تعداد صفحات
527 کامل
مجلد
IRN-020-0529
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • 24 اسفند 1223 هجری شمسی
 • 7 ربيع الاول 1261 الهجریة القمریة
 • March 15, 1845 A.D.
کاتب
ابوالحسن بن کیر عبدالله السالیانی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرایع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
جعفر بن الحسن بن یحیی بن الحسن الهذلي الحلي، أبوالقاسم نجم الدین المحقق
جواهرالکلام
جواهر الکلام في شرح شرایع الإسلام : مؤلف محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
کاتب پدید آورنده کتاب
عنوان روی نسخه
جواهرالکلام
تعداد صفحات
425 کامل
مجلد
IRQ-001-1946
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
پدید آورنده کتاب

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جواهر الکلام في شرح شرایع الإسلام
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
گلستان
گلستان : مؤلف مشرّف الدین بن مصلح الدین الشیرازي، أبوعبدالله أفصح المتکلمین سعدی
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
گلستان
تعداد صفحات
236 ناقص
مجلد
PAK-001-0777
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
گلستان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر
مؤلف
مشرّف الدین بن مصلح الدین الشیرازي، أبوعبدالله أفصح المتکلمین سعدی
رساله
رسالة : مؤلف مجهول
کاتب الحسن بن محمد الحسیني المکتبي
عنوان روی نسخه
رساله
تعداد صفحات
19 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-003-0589
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • 1317 هجری شمسی
 • 1358 الهجریة القمریة
 • 1939
کاتب
الحسن بن محمد الحسیني المکتبي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
رسالة
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • علوم غریبه
 • جادوگری
مؤلف
مجهول
الوافي
الوافي : مؤلف محمدمحسن بن المرتضی بن محمود بن علي الکاشاني، محسن الفیض
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الوافي
تعداد صفحات
200 کامل
مجلد
IRQ-001-0890
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الوافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
تاریخ نگارش
فروردین 1036 هجری شمسی
مؤلف
محمدمحسن بن المرتضی بن محمود بن علي الکاشاني، محسن الفیض
بحار الانوار
بحار الأنوار : مؤلف محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
بحار الانوار
تعداد صفحات
415 کامل
مجلد
IRN-016-0741
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
بحار الأنوار
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
تاریخ نگارش
26 بهمن 1054 هجری شمسی - 22 تیر 1065 هجری شمسی
مؤلف
محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي
القوانین المحکمة
القوانین المحکمة : مؤلف أبوالقاسم بن محمدحسن / الحسن بن نظر علي الجیلاني الشفتي الرشتي القمي، المیرزا / المحقق القمي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القوانین المحکمة
تعداد صفحات
261 ناقص
مجلد
IRN-016-0317
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القوانین المحکمة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • اصول فقه (آثار کلی)
تاریخ نگارش
چهاردهم دی ماه 1169
مؤلف
أبوالقاسم بن محمدحسن / الحسن بن نظر علي الجیلاني الشفتي الرشتي القمي، المیرزا / المحقق القمي
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
829 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-016-0250
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
توضیحات نسخه
فی بدایة المخطوط بعض التعلیقات والتوضیحات لاسماء العلماء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
تحریر القواعد المنطقیة في شرح الشمسیة
تحریر القواعد المنطقیة في شرح الرسالة الشمسیة : مؤلف محمد / محمود بن محمد الرازي، أبوعبدالله قطب الدین القطب التحتاني
کاتب مهدی بن محمدجعفر
عنوان روی نسخه
تحریر القواعد المنطقیة في شرح الشمسیة
تعداد صفحات
281 کامل
مجلد
IRN-016-0107
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
کاتب
مهدی بن محمدجعفر

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تحریر القواعد المنطقیة في شرح الرسالة الشمسیة
عنوان فرعی
شرح شمسیه قطبی| رسالة القطبیة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
مؤلف
محمد / محمود بن محمد الرازي، أبوعبدالله قطب الدین القطب التحتاني
گلستان
گلستان : مؤلف مشرّف الدین بن مصلح الدین الشیرازي، أبوعبدالله أفصح المتکلمین سعدی
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
گلستان
تعداد صفحات
33 ناقص
مجلد
PAK-001-0717
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
گلستان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر
مؤلف
مشرّف الدین بن مصلح الدین الشیرازي، أبوعبدالله أفصح المتکلمین سعدی
القرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
574 کامل
مجلد
IRN-013-0010
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
تاریخ کتابت
 • اسفند 1207 هجری شمسی
 • 1 رمضان 1244 الهجریة القمریة
 • March 1829
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
معالم الأصول
معالم الدین و ملاذ المجتهدین : مؤلف الحسن بن زین الدین بن علي بن أحمد العاملي الجبعي، أبومنصور جمال الدین الشامي
کاتب محمد صادق بن محمد نقي
عنوان روی نسخه
معالم الأصول
تعداد صفحات
309 کامل
مجلد
IRN-011-0001
محل نگهداری
 • ایران
 • مجتهدي
تاریخ کتابت
 • 18 خرداد 1206 هجری شمسی
 • 15 ذو القعدة 1242 الهجریة القمریة
 • June 9, 1827
کاتب
محمد صادق بن محمد نقي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
معالم الدین و ملاذ المجتهدین
عنوان فرعی
معالم الأصول
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • اصول فقه (آثار کلی)
مؤلف
الحسن بن زین الدین بن علي بن أحمد العاملي الجبعي، أبومنصور جمال الدین الشامي
کبریت
کبریت : مؤلف أبوالقاسم بن میرزابیک بن صدرالدین الحسیني الموسوي الأسترآبادي، میرفندرسکي
کاتب الحسن بن محمد الحسیني المکتبي
عنوان روی نسخه
کبریت
تعداد صفحات
5 کامل
مجلد
شماره ی 6 در IRN-003-0529
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
کاتب
الحسن بن محمد الحسیني المکتبي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کبریت
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • علوم غریبه
 • شعبده - کیمیاگری - ارتباط با مردگان
مؤلف
أبوالقاسم بن میرزابیک بن صدرالدین الحسیني الموسوي الأسترآبادي، میرفندرسکي
الفوائد الضیائیة في حل مشکلات الکافیة
الفوائد الضيائية في شرح الکافیة : مؤلف عبدالرحمن بن أحمد بن محمد الشیرازي الجامي، أبوالبرکات نورالدین
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الفوائد الضیائیة في حل مشکلات الکافیة
تعداد صفحات
244 کامل
مجلد
IRN-016-0728
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الفوائد الضيائية في شرح الکافیة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
تاریخ نگارش
4 مرداد 871 هجری شمسی
توضیحات کتاب
في شرح الکافیة
مؤلف
عبدالرحمن بن أحمد بن محمد الشیرازي الجامي، أبوالبرکات نورالدین
مسالک الأفهام إلي تنقيح شرائع الأسلام
مسالک الأفهام في شرح شرایع الإسلام : مؤلف زین الدین بن علي بن أحمد بن محمد العاملي الشامي الجبعي، ابن حاجة النحاریري الشهید الثانی
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
مسالک الأفهام إلي تنقيح شرائع الأسلام
تعداد صفحات
356 کامل
مجلد
IRN-025-0253
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • 980
 • 1010
 • 1601
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
مسالک الأفهام في شرح شرایع الإسلام
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
تاریخ نگارش
بیست و هشتم بهمن ماه 935
مؤلف
زین الدین بن علي بن أحمد بن محمد العاملي الشامي الجبعي، ابن حاجة النحاریري الشهید الثانی
مناقب یومیه حضرات احمدیه نقشبندیه
مناقب یومیه حضرات احمدیه نقشبندیه : مؤلف محمدأمین المکي البدخشي
کاتب محمد محبوب بن محمد امین بن نعمت الله نقشبندی
عنوان روی نسخه
مناقب یومیه حضرات احمدیه نقشبندیه
تعداد صفحات
685 ناقص
مجلد
PAK-001-2058
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
تاریخ کتابت
 • 17 شهریور 1115 هجری شمسی
 • 2 جمادى الاولى 1149 الهجریة القمریة
 • September 7, 1736 A.D.
توضیحات نسخه
احتمالا یک برگ از اول نسخه افتادگی دارد
کاتب
محمد محبوب بن محمد امین بن نعمت الله نقشبندی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
مناقب یومیه حضرات احمدیه نقشبندیه
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
محمدأمین المکي البدخشي
معالم الدین و ملاذ المجتهدین
معالم الدین و ملاذ المجتهدین : مؤلف الحسن بن زین الدین بن علي بن أحمد العاملي الجبعي، أبومنصور جمال الدین الشامي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
معالم الدین و ملاذ المجتهدین
تعداد صفحات
274 ناقص
مجلد
IRN-025-0495
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
معالم الدین و ملاذ المجتهدین
عنوان فرعی
معالم الأصول
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • اصول فقه (آثار کلی)
مؤلف
الحسن بن زین الدین بن علي بن أحمد العاملي الجبعي، أبومنصور جمال الدین الشامي
قوانین الأصول
القوانین المحکمة : مؤلف أبوالقاسم بن محمدحسن / الحسن بن نظر علي الجیلاني الشفتي الرشتي القمي، المیرزا / المحقق القمي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
قوانین الأصول
تعداد صفحات
390 کامل
مجلد
IRQ-001-2081
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 1259 هجری شمسی
 • 1298 الهجریة القمریة
 • 1880
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القوانین المحکمة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • اصول فقه (آثار کلی)
تاریخ نگارش
چهاردهم دی ماه 1169
مؤلف
أبوالقاسم بن محمدحسن / الحسن بن نظر علي الجیلاني الشفتي الرشتي القمي، المیرزا / المحقق القمي
مسالک الأفهام إلی تنقيح شرایع الإسلام
مسالک الأفهام في شرح شرایع الإسلام : مؤلف زین الدین بن علي بن أحمد بن محمد العاملي الشامي الجبعي، ابن حاجة النحاریري الشهید الثانی
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
مسالک الأفهام إلی تنقيح شرایع الإسلام
تعداد صفحات
340 کامل
مجلد
IRN-004-0010
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه زهان - فائن
توضیحات نسخه
آغاز و انجام افتاده
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
مسالک الأفهام في شرح شرایع الإسلام
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
تاریخ نگارش
بیست و هشتم بهمن ماه 935
مؤلف
زین الدین بن علي بن أحمد بن محمد العاملي الشامي الجبعي، ابن حاجة النحاریري الشهید الثانی
الصحیفة السجادیة
الصحيفة السجادية : مؤلف علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي، أبوالحسن زین العابدین الإمام السجاد
کاتب عبد الحسین
عنوان روی نسخه
الصحیفة السجادیة
تعداد صفحات
60 ناقص
مجلد
IRN-016-1158
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • 28 آذر 1222 هجری شمسی
 • 28 ذو القعدة 1259 الهجریة القمریة
 • December 19, 1843 A.D.
توضیحات نسخه
المخطوط یحوي مناجات التائبین لیوم الجمعة مناجات الخمسة عشر
کاتب
عبد الحسین

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الصحيفة السجادية
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي، أبوالحسن زین العابدین الإمام السجاد
الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة
الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة : مؤلف زین الدین بن علي بن أحمد بن محمد العاملي الشامي الجبعي، ابن حاجة النحاریري الشهید الثانی
کاتب محمد مومن بن محمد حسین معلم
عنوان روی نسخه
الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة
تعداد صفحات
394 کامل
مجلد
IRN-018-0309
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
 • 16 تیر 1015 هجری شمسی
 • 3 صفر 1046 الهجریة القمریة
 • July 6, 1636 A.D.
کاتب
محمد مومن بن محمد حسین معلم

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
تاریخ نگارش
20 تیر 928 هجری شمسی - 26 خرداد 929 هجری شمسی
مؤلف
زین الدین بن علي بن أحمد بن محمد العاملي الشامي الجبعي، ابن حاجة النحاریري الشهید الثانی
نهج البلاغة
نهج البلاغة : گردآورنده محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
نهج البلاغة
تعداد صفحات
596 ناقص
مجلد
IRN-025-0086
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نهج البلاغة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر
گردآورنده
محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
نهج البلاغة
نهج البلاغة : گردآورنده محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
نهج البلاغة
تعداد صفحات
195 کامل
مجلد
YEM-000-0347
محل نگهداری
 • یمن
 • يمن - تفکيک نشده
توضیحات نسخه
تاریخ کتابت: در بلاغ سماع مندرج در انتهای کتاب, تاریخ 637؛ و در تملیک مندرج در صفحه عنوان,تاریخ 762 آمده است.با این حال تاریخ 1030 مندرج بر صفحه عنوان کتاب اعلام نهج البلاغه که در پی این اثر آمده, قابل توجه است
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نهج البلاغة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر
گردآورنده
محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
نهج البلاغة
نهج البلاغة : گردآورنده محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
کاتب محمدهادی الحسیني الجیلاني
عنوان روی نسخه
نهج البلاغة
تعداد صفحات
460 کامل
مجلد
IRN-003-0752
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • 2 مهر 1097 هجری شمسی
 • 29 شوال 1130 الهجریة القمریة
 • September 24, 1718
کاتب
محمدهادی الحسیني الجیلاني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نهج البلاغة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر
گردآورنده
محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
القوانین المحکمة
القوانین المحکمة : مؤلف أبوالقاسم بن محمدحسن / الحسن بن نظر علي الجیلاني الشفتي الرشتي القمي، المیرزا / المحقق القمي
کاتب حسن بن علي أکبر الخوانساري
عنوان روی نسخه
القوانین المحکمة
تعداد صفحات
506 کامل
مجلد
IRN-014-0043
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي دوم
تاریخ کتابت
 • 21 آذر 1193 هجری شمسی
 • 30 ذو الحجة 1229 الهجریة القمریة
 • December 12, 1814
کاتب
حسن بن علي أکبر الخوانساري

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القوانین المحکمة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • اصول فقه (آثار کلی)
تاریخ نگارش
چهاردهم دی ماه 1169
مؤلف
أبوالقاسم بن محمدحسن / الحسن بن نظر علي الجیلاني الشفتي الرشتي القمي، المیرزا / المحقق القمي
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب شاده بن حمدي القاضي
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
632 کامل
مجلد
IRN-025-0123
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • چهاردهم شهریور ماه 1038
 • الثامن عشر من ذو الحجة 1069
 • September 5th, 1659
کاتب
شاده بن حمدي القاضي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
الأربعون حدیثا
الأربعون حدیثا : مؤلف محمد بن الحسین بن عبدالصمد بن محمد العاملي الحارثي الجباعي الهمداني، بهاءالدین الشیخ البهائي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الأربعون حدیثا
تعداد صفحات
312 کامل
مجلد
IRN-025-0199
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • پنجم مهر ماه 1224
 • السادس و العشرون من رمضان 1261
 • September 27th, 1845
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الأربعون حدیثا
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • اربعینات
تاریخ نگارش
12 بهمن 965 هجری شمسی
مؤلف
محمد بن الحسین بن عبدالصمد بن محمد العاملي الحارثي الجباعي الهمداني، بهاءالدین الشیخ البهائي
القرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
110 کامل
مجلد
IRN-014-0084
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي دوم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
معالم الدین و ملاذ المجتهدین
معالم الدین و ملاذ المجتهدین : مؤلف الحسن بن زین الدین بن علي بن أحمد العاملي الجبعي، أبومنصور جمال الدین الشامي
کاتب محمدجواد بن محمدرضا الگلپایگاني
عنوان روی نسخه
معالم الدین و ملاذ المجتهدین
تعداد صفحات
256 کامل
مجلد
IRN-003-0049
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • 9 تیر 1248 هجری شمسی
 • 21 ربيع الاول 1286 الهجریة القمریة
 • June 30, 1869
کاتب
محمدجواد بن محمدرضا الگلپایگاني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
معالم الدین و ملاذ المجتهدین
عنوان فرعی
معالم الأصول
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • اصول فقه (آثار کلی)
مؤلف
الحسن بن زین الدین بن علي بن أحمد العاملي الجبعي، أبومنصور جمال الدین الشامي
القرآن الکریم
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن الکریم
تعداد صفحات
428 ناقص
مجلد
IRN-003-0654
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن