پربازدید ترین نسخه ها

کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
102 ناقص
مجلد
شماره ی 4 در PAK-001-1857
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول
منظومة
القصیدة السریانیة : مؤلف عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب القرشي، ابن عباس
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
منظومة
تعداد صفحات
3 کامل
مجلد
شماره ی 3 در PAK-001-1857
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القصیدة السریانیة
عنوان فرعی
زبور داوود | قصیدة یائیة| ترجمة منظوم من سورة الرحمن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب القرشي، ابن عباس مشکوک
جواهر الکلام في شرح شرایع الإسلام
جواهر الکلام في شرح شرایع الإسلام : مؤلف محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
جواهر الکلام في شرح شرایع الإسلام
تعداد صفحات
524 کامل
مجلد
IRN-025-0265
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جواهر الکلام في شرح شرایع الإسلام
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
227 کامل
مجلد
شماره ی 2 در PAK-001-1857
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • سیره نبوی
مؤلف
مجهول
نهج البلاغه
نهج البلاغة : گردآورنده محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
کاتب عبدالمومن بن یوسف بن الفاخر ، صفی الدین
عنوان روی نسخه
نهج البلاغه
تعداد صفحات
381 ناقص
مجلد
IRQ-007-0013
محل نگهداری
 • عراق
 • منشا نامشخص - عراق
تاریخ کتابت
 • آذر ماه 663
 • رمضان 683
 • December 1284
کاتب
عبدالمومن بن یوسف بن الفاخر ، صفی الدین

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نهج البلاغة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر
گردآورنده
محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
قرآن + ترجمه قرآن
القرآن :
کاتب احمد بن پیر محمد الحسینی
ترجمه قرآن : مؤلف مجهول
کاتب شاه محمد [...] زنجانی
عنوان روی نسخه
قرآن + ترجمه قرآن
تعداد صفحات
1067 کامل
مجلد
PAK-001-0581
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
تاریخ کتابت
 • 14 مهر 1061 هجری شمسی
 • 4 شوال 1093 الهجریة القمریة
 • October 5, 1682 A.D.
توضیحات نسخه
با ترجمه فارسی به رنگ قرمز در زیر آیات و ذکر شان نزول در کناره ها.
کاتب
احمد بن پیر محمد الحسینی
کاتب
شاه محمد [...] زنجانی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
ترجمه قرآن
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • ترجمه های قرآن
مؤلف
مجهول
نهج البلاغه
نهج البلاغة : گردآورنده محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
کاتب بندار بن محمد بن بندار الورامینی الرمال
عنوان روی نسخه
نهج البلاغه
تعداد صفحات
386 کامل
مجلد
IRQ-007-0012
محل نگهداری
 • عراق
 • منشا نامشخص - عراق
تاریخ کتابت
 • بیست و چهارم فروردین ماه 684
 • العاشر من رمضان 704
 • April 13th, 1305
کاتب
بندار بن محمد بن بندار الورامینی الرمال

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نهج البلاغة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر
گردآورنده
محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
358 ناقص
مجلد
IRN-025-0341
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
قرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
قرآن
تعداد صفحات
607 کامل
مجلد
IRQ-007-0011
محل نگهداری
 • عراق
 • منشا نامشخص - عراق
توضیحات نسخه
نسخه آراسته است دارای سرلوح و کتیبه مذهب رنگه نویسی شده
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
مفاتیح المغالیق
مفاتیح المغالیق : مؤلف محمد بن محمود الشیرازي العیانی، دهدار
کاتب محمدعلی بن الحسن
عنوان روی نسخه
مفاتیح المغالیق
تعداد صفحات
385 کامل
مجلد
IRN-003-0483
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • 5 اردیبهشت 1192 هجری شمسی
 • 24 ربيع الثاني 1228 الهجریة القمریة
 • April 25, 1813
کاتب
محمدعلی بن الحسن

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
مفاتیح المغالیق
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • علوم غریبه
 • جادوگری
مؤلف
محمد بن محمود الشیرازي العیانی، دهدار
رسالة
رسالة : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
رسالة
تعداد صفحات
136 کامل
مجلد
IRN-025-0446
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
رسالة
زبان نگارش
ترکی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
شرح هدایة الحکمة
زبدة الأسرار : مؤلف الحسین بن معین الدین الحسیني المیبدي الیزدي، کمال الدین منطقی
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
شرح هدایة الحکمة
تعداد صفحات
112 کامل
مجلد
IRN-020-0191
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
زبدة الأسرار
عنوان فرعی
شرح هدایة الحکمة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • فلسفه (عمومی)
 • آثار کلی
تاریخ نگارش
تیر ماه 1200
مؤلف
الحسین بن معین الدین الحسیني المیبدي الیزدي، کمال الدین منطقی
قرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
قرآن
تعداد صفحات
1033 کامل
مجلد
IRQ-007-0009
محل نگهداری
 • عراق
 • منشا نامشخص - عراق
توضیحات نسخه
نسخه آراساته و مزین است
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
اکاذیب و خرافات فی کتب
اکاذیب و خرافات فی کتب : مؤلف عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
کاتب عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
عنوان روی نسخه
اکاذیب و خرافات فی کتب
تعداد صفحات
366 کامل
مجلد
IRQ-005-0028
محل نگهداری
 • عراق
 • مکتبه عبدالزهراء الصغیر - بغداد
تاریخ کتابت
 • بیستم مرداد ماه 1352
 • الثالث عشر من رجب 1393
 • August 11th, 1973
کاتب
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
اکاذیب و خرافات فی کتب
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • علم رجال
تاریخ نگارش
یازدهم مرداد ماه 1916
مؤلف
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
الطلاسم
الطلاسم : مؤلف عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
کاتب عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
عنوان روی نسخه
الطلاسم
تعداد صفحات
233 کامل
مجلد
IRQ-005-0017
محل نگهداری
 • عراق
 • مکتبه عبدالزهراء الصغیر - بغداد
کاتب
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الطلاسم
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • تاریخ ادبی و نقد
 • تحقیقات ادبی
توضیحات کتاب
تحلیلی بر نظریات شاعر معروف معاصر عرب ایلیا ابو ماضی است ، نسخه اصل بقلم مولف ناتمام است و گویا خود مولف موفق به اتمام آن نشده است
مؤلف
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
پنجاه باب سلطانی
پنجاه باب سلطانی : مؤلف رکن الدین بن اشرف الدین الحسینی المرعشی الآملی
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
پنجاه باب سلطانی
تعداد صفحات
150 ناقص
مجلد
شماره ی 2 در PAK-001-1881
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
پنجاه باب سلطانی
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • علوم
 • ستاره شناسی
تاریخ نگارش
دوم فروردین ماه 835
مؤلف
رکن الدین بن اشرف الدین الحسینی المرعشی الآملی
الصحیف الکامله السجادیه
الصحيفة السجادية : مؤلف علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي، أبوالحسن زین العابدین الإمام السجاد
کاتب محمدبدیع بن محمد صادق اللابارشی السبزواری
عنوان روی نسخه
الصحیف الکامله السجادیه
تعداد صفحات
298 کامل
مجلد
IRQ-007-0007
محل نگهداری
 • عراق
 • منشا نامشخص - عراق
تاریخ کتابت
 • هشتم اردیبهشت ماه 1069
 • التاسع عشر من رجب 1101
 • April 27th, 1690
کاتب
محمدبدیع بن محمد صادق اللابارشی السبزواری

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الصحيفة السجادية
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي، أبوالحسن زین العابدین الإمام السجاد
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
323 ناقص
مجلد
IRN-020-0336
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
نهج البلاغه
نهج البلاغة : گردآورنده محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
کاتب محمد بن سعید بن الحسین العامری
عنوان روی نسخه
نهج البلاغه
تعداد صفحات
494 کامل
مجلد
IRQ-007-0014
محل نگهداری
 • عراق
 • منشا نامشخص - عراق
تاریخ کتابت
 • هفدهم اردیبهشت ماه 549
 • الثانی عشر من شعبان 565
 • May 7th, 1170
کاتب
محمد بن سعید بن الحسین العامری

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نهج البلاغة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر
گردآورنده
محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
قرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
قرآن
تعداد صفحات
61 ناقص
مجلد
IRQ-007-0010
محل نگهداری
 • عراق
 • منشا نامشخص - عراق
توضیحات نسخه
از بخشی از آیه 56 سوره نمل تا آخر سوره ابراهیم را دربر میگیرد
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
قرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
قرآن
تعداد صفحات
804 کامل
مجلد
IRQ-007-0008
محل نگهداری
 • عراق
 • منشا نامشخص - عراق
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
کتاب
الصحيفة السجادية : مؤلف علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي، أبوالحسن زین العابدین الإمام السجاد
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
436 کامل
مجلد
IRQ-007-0006
محل نگهداری
 • عراق
 • منشا نامشخص - عراق
توضیحات نسخه
نسخه آراسته به سرلوح و کتیبه و جداول است ، ترجمه فارسی صحیفه با شنگرف در زیر سطور نوشته شده
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الصحيفة السجادية
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي، أبوالحسن زین العابدین الإمام السجاد
الخیره فی الذخائر
الخیره فی الذخائر : مؤلف صاحب الحسیني
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الخیره فی الذخائر
تعداد صفحات
24 کامل
مجلد
IRQ-005-0026
محل نگهداری
 • عراق
 • مکتبه عبدالزهراء الصغیر - بغداد
تاریخ کتابت
 • 1317
 • 1357
 • 1938
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الخیره فی الذخائر
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • علوم غریبه
 • طالع بینی
مؤلف
صاحب الحسیني
نهج البلاغه
نهج البلاغة : گردآورنده محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
کاتب عبدالمومن بن یوسف بن الفاخر ، صفی الدین
عنوان روی نسخه
نهج البلاغه
تعداد صفحات
312 ناقص
مجلد
IRQ-007-0002
محل نگهداری
 • عراق
 • منشا نامشخص - عراق
تاریخ کتابت
 • آذر ماه 663
 • رمضان 683
 • December 1284
توضیحات نسخه
بر برگه اول یادداشتی با امضای الستانس ماری مبنی بر اینکه کاتب این نسخه صفی الدین عبد المومن بن یوسف ابن فاخر است ، در صفحه آخر نیز یادداشتی با قلمی متاخر اشاره به همین مطلب شده ، کاتب نام خود را در انجامه آورده ولی ناخوانا است و شباهتی به ابن فاخر ندارد
کاتب
عبدالمومن بن یوسف بن الفاخر ، صفی الدین

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نهج البلاغة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر
گردآورنده
محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
مفاتیح
مفاتیح الشرایع : مؤلف محمدمحسن بن المرتضی بن محمود بن علي الکاشاني، محسن الفیض
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
مفاتیح
تعداد صفحات
194 ناقص
مجلد
IRN-020-0678
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • یازدهم دی ماه 1162
 • الثامن من صفر 1198
 • January 1st, 1784
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
مفاتیح الشرایع
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
تاریخ نگارش
1011 هجری شمسی
مؤلف
محمدمحسن بن المرتضی بن محمود بن علي الکاشاني، محسن الفیض
نهج البلاغه
نهج البلاغة : گردآورنده محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
کاتب محمد بن سعید بن الحسین العامری
عنوان روی نسخه
نهج البلاغه
تعداد صفحات
321 ناقص
مجلد
IRQ-007-0001
محل نگهداری
 • عراق
 • منشا نامشخص - عراق
تاریخ کتابت
 • هفدهم اردیبهشت ماه 549
 • الثانی عشر من شعبان 565
 • May 7th, 1170
توضیحات نسخه
فقط چند برگی از آغاز افتادگی دارد
کاتب
محمد بن سعید بن الحسین العامری

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نهج البلاغة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر
گردآورنده
محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
قرآن ( ج 8 ح 3 )
القرآن :
کاتب الحسن بن خلیل الخولی
عنوان روی نسخه
قرآن ( ج 8 ح 3 )
تعداد صفحات
9 کامل
مجلد
IRN-024-0015
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه ملی - تهران
تاریخ کتابت
 • بیست و چهارم فروردین ماه 1297
 • الرابع من رجب 1336
 • April 14th, 1918
کاتب
الحسن بن خلیل الخولی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
اکاذیب و خرافات فی کتب
اکاذیب و خرافات فی کتب : مؤلف عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
کاتب عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
عنوان روی نسخه
اکاذیب و خرافات فی کتب
تعداد صفحات
369 کامل
مجلد
IRQ-005-0025
محل نگهداری
 • عراق
 • مکتبه عبدالزهراء الصغیر - بغداد
تاریخ کتابت
 • بیست و چهارم تیر ماه 1358
 • العشرون من شعبان 1399
 • July 15th, 1979
کاتب
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
اکاذیب و خرافات فی کتب
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • علم رجال
تاریخ نگارش
یازدهم مرداد ماه 1916
مؤلف
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
اکاذیب و خرافات فی کتب
اکاذیب و خرافات فی کتب : مؤلف عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
کاتب عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
عنوان روی نسخه
اکاذیب و خرافات فی کتب
تعداد صفحات
388 کامل
مجلد
IRQ-005-0023
محل نگهداری
 • عراق
 • مکتبه عبدالزهراء الصغیر - بغداد
تاریخ کتابت
 • بیست و دوم بهمن ماه 1351
 • التاسع من محرم 1393
 • February 11th, 1973
کاتب
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
اکاذیب و خرافات فی کتب
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • علم رجال
تاریخ نگارش
یازدهم مرداد ماه 1916
مؤلف
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
کتاب
القانون : مؤلف الحسین بن عبدالله بن الحسن بن علي البلخي البخاري، أبوعلي شرف الملک ابن سینا الشیخ الرئیس
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
800 ناقص
مجلد
IRN-020-0679
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القانون
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • پزشكي
مؤلف
الحسین بن عبدالله بن الحسن بن علي البلخي البخاري، أبوعلي شرف الملک ابن سینا الشیخ الرئیس
القوانین
القوانین المحکمة : مؤلف أبوالقاسم بن محمدحسن / الحسن بن نظر علي الجیلاني الشفتي الرشتي القمي، المیرزا / المحقق القمي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القوانین
تعداد صفحات
804 کامل
مجلد
IRN-024-0005
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه ملی - تهران
تاریخ کتابت
 • 1196
 • 1232
 • 1817
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القوانین المحکمة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • اصول فقه (آثار کلی)
تاریخ نگارش
چهاردهم دی ماه 1169
مؤلف
أبوالقاسم بن محمدحسن / الحسن بن نظر علي الجیلاني الشفتي الرشتي القمي، المیرزا / المحقق القمي
اکاذیب و خرافات فی کتب
اکاذیب و خرافات فی کتب : مؤلف عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
کاتب عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
عنوان روی نسخه
اکاذیب و خرافات فی کتب
تعداد صفحات
191 کامل
مجلد
IRQ-005-0021
محل نگهداری
 • عراق
 • مکتبه عبدالزهراء الصغیر - بغداد
تاریخ کتابت
 • بیست و ششم فروردین ماه 1351
 • الثانی من ربيع الاول 1392
 • April 15th, 1972
کاتب
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
اکاذیب و خرافات فی کتب
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • علم رجال
تاریخ نگارش
یازدهم مرداد ماه 1916
مؤلف
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
شرح التوحید
شرح توحید الصدوق : مؤلف محمدسعید بن محمدمفید القمي، الشریف القاضي سعید حکیم کوچک
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
شرح التوحید
تعداد صفحات
340 کامل
مجلد
IRN-020-0187
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • دوازدهم مهر ماه 1203
 • الحادی عشر من صفر 1240
 • October 4th, 1824
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح توحید الصدوق
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مذاهب کلامی
تاریخ نگارش
1066 هجری شمسی
مؤلف
محمدسعید بن محمدمفید القمي، الشریف القاضي سعید حکیم کوچک
درة المعارف
درة المعارف : مؤلف عبدالرحمن بن محمد بن علي بن أحمد البسطامي، زین الدین
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
درة المعارف
تعداد صفحات
270 کامل
مجلد
IRN-003-0517
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
درة المعارف
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • علوم غریبه
 • شعبده - کیمیاگری - ارتباط با مردگان
مؤلف
عبدالرحمن بن محمد بن علي بن أحمد البسطامي، زین الدین
اکاذیب و خرافات فی کتب
اکاذیب و خرافات فی کتب : مؤلف عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
کاتب عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
عنوان روی نسخه
اکاذیب و خرافات فی کتب
تعداد صفحات
339 کامل
مجلد
IRQ-005-0020
محل نگهداری
 • عراق
 • مکتبه عبدالزهراء الصغیر - بغداد
تاریخ کتابت
 • بیست و چهارم دی ماه 1352
 • الحادی و العشرون من ذو الحجة 1393
 • January 14th, 1974
کاتب
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
اکاذیب و خرافات فی کتب
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • علم رجال
تاریخ نگارش
یازدهم مرداد ماه 1916
مؤلف
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
اکاذیب و خرافات فی کتب
اکاذیب و خرافات فی کتب : مؤلف عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
کاتب عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
عنوان روی نسخه
اکاذیب و خرافات فی کتب
تعداد صفحات
366 کامل
مجلد
IRQ-005-0024
محل نگهداری
 • عراق
 • مکتبه عبدالزهراء الصغیر - بغداد
تاریخ کتابت
 • شانزدهم مرداد ماه 1350
 • الخامس عشر من جمادى الثانية 1391
 • August 7th, 1971
کاتب
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
اکاذیب و خرافات فی کتب
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • علم رجال
تاریخ نگارش
یازدهم مرداد ماه 1916
مؤلف
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب محمدشفیع بن محمدعلي التبریزي
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
54 کامل
مجلد
IRQ-007-0005
محل نگهداری
 • عراق
 • منشا نامشخص - عراق
تاریخ کتابت
 • 1221
 • 1258
 • 1842
کاتب
محمدشفیع بن محمدعلي التبریزي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
توضیحات کتاب
در آن زیارت امام حسین و زیارت عاشورا آمده است
مؤلف
مجهول
دیوان الفرطوسی
دیوان : مؤلف عبدالمنعم بن الحسین بن الحسن الفرطوسي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
دیوان الفرطوسی
تعداد صفحات
408 کامل
مجلد
IRQ-007-0004
محل نگهداری
 • عراق
 • منشا نامشخص - عراق
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
دیوان
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
تاریخ نگارش
قرن چهاردهم
مؤلف
عبدالمنعم بن الحسین بن الحسن الفرطوسي
الاشاعه لاشراط الساعه
الاشاعه لاشراط الساعه : مؤلف محمد بن عبدالرسول بن عبدالسيد الحسني البرزنجي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الاشاعه لاشراط الساعه
تعداد صفحات
171 کامل
مجلد
IRQ-006-0001
محل نگهداری
 • عراق
 • مکتبه الحمامی - نجف
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الاشاعه لاشراط الساعه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مباحث خاص (معاد)
تاریخ نگارش
بیست و پنجم اردیبهشت ماه 1045
مؤلف
محمد بن عبدالرسول بن عبدالسيد الحسني البرزنجي
کتاب
دلائل الأحکام في شرح شرائع الإسلام : مؤلف إبراهیم بن محمدباقر الموسوي القزویني الحائري
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
485 کامل
مجلد
IRN-020-0586
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • 1216
 • 1253
 • 1837
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
دلائل الأحکام في شرح شرائع الإسلام
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
إبراهیم بن محمدباقر الموسوي القزویني الحائري
دعای سریانی
القصیدة السریانیة : مؤلف عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب القرشي، ابن عباس
کاتب خدابخش
عنوان روی نسخه
دعای سریانی
تعداد صفحات
7 کامل
مجلد
شماره ی 3 در PAK-001-0216
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
خدابخش

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القصیدة السریانیة
عنوان فرعی
زبور داوود | قصیدة یائیة| ترجمة منظوم من سورة الرحمن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب القرشي، ابن عباس مشکوک
اکاذیب و خرافات فی کتب
اکاذیب و خرافات فی کتب : مؤلف عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
کاتب عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
عنوان روی نسخه
اکاذیب و خرافات فی کتب
تعداد صفحات
301 کامل
مجلد
IRQ-005-0022
محل نگهداری
 • عراق
 • مکتبه عبدالزهراء الصغیر - بغداد
تاریخ کتابت
 • خرداد ماه 1360
 • شعبان 1401
 • June 1981
کاتب
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
اکاذیب و خرافات فی کتب
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • علم رجال
تاریخ نگارش
یازدهم مرداد ماه 1916
مؤلف
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
کتاب
تاریخ تازی : مؤلف علی بن صلاح الرصاصي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
494 ناقص
مجلد
IRN-024-0008
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه ملی - تهران
تاریخ کتابت
 • مرداد ماه 1038
 • ذو القعدة 1069
 • August 1659
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تاریخ تازی
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • شبه جزیره عربستان - عربستان سعودی
مؤلف
علی بن صلاح الرصاصي
فی وادی الشعر
فی وادی الشعر : مؤلف عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
کاتب عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
عنوان روی نسخه
فی وادی الشعر
تعداد صفحات
83 کامل
مجلد
IRQ-005-0008
محل نگهداری
 • عراق
 • مکتبه عبدالزهراء الصغیر - بغداد
کاتب
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
فی وادی الشعر
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
تاریخ نگارش
قرن چهاردهم
توضیحات کتاب
اثری است که در آن اشعاری از شعرای مختلف عربی بنقل از منابع ادبی و تاریخی گردآو.ری شده ، مولف در آخر آن منابع خود را نام برده
مؤلف
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
المثانی
المثانی (خواطر ادبیه) : مؤلف عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
کاتب عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
عنوان روی نسخه
المثانی
تعداد صفحات
122 کامل
مجلد
IRQ-005-0027
محل نگهداری
 • عراق
 • مکتبه عبدالزهراء الصغیر - بغداد
تاریخ کتابت
 • سیم مهر ماه 1349
 • الثانی و العشرون من شعبان 1390
 • October 22nd, 1970
توضیحات نسخه
نسخه ظاهرا بقلم مولف است و ویرایش دیگری از این اثر است ، مولف حدود پنج ماه پیش از این در 4/ 5/ 1970م آن را ساخته بود و در همین کتابخانه وجود دارد ، ولی از تعدیلات و حذف و اضافت در این نسخه و همچنین وجود مهر نظارت وزارت اعلام (وزارت فرهنگ) عراق در چند جای نسخه چنین برمی آید که نسخه حاضر جهت چاپ و ارائه به وزارت مذکور مجددا توسط مولف نوشته شده است
کاتب
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
المثانی (خواطر ادبیه)
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
تاریخ نگارش
چهاردهم اردیبهشت ماه 1349
توضیحات کتاب
مجموعه ای از دوبیتی های عربی است و گویا از خود مولف باشد ، دیباچه ان در مدینه المنصور بغداد در 28 صفر 1390 برابر با چهارم می 1970م. نوشته شده و تاریخ تالیف کتاب بر اساس همین تاریخ ثبت گردید ، این اثر در منابع یاد نشده .
مؤلف
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
احادیث السید کامل الجادرجی مع المرحوم معروف الرصافی
احادیث کامل الجادرجی مع معروف الرصافی : مؤلف کامل بن رفعت الجادرجي
کاتب کامل بن رفعت الجادرجی
عنوان روی نسخه
احادیث السید کامل الجادرجی مع المرحوم معروف الرصافی
تعداد صفحات
113 کامل
مجلد
IRQ-007-0003
محل نگهداری
 • عراق
 • منشا نامشخص - عراق
تاریخ کتابت
 • دوم مرداد ماه 1330
 • الحادی و العشرون من شوال 1370
 • July 25th, 1951
کاتب
کامل بن رفعت الجادرجی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
احادیث کامل الجادرجی مع معروف الرصافی
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • خاطرات - یادداشتها
تاریخ نگارش
بیست و سوم دی ماه 1893
توضیحات کتاب
مجموعه گفتگوهای کامل چادرچی یکی از رجال سیاسی عراق که خود اهل ادبیات هم بوده با شاعر معروف عراقی معروف رصافی است ، این گفتگوها را خود چادرچی در این نسخه گردآورده و به دکتر جواد علی که دبیر مجمع علمی عراقی بوده تقدیم نبوده تا توسط آن مجمع چاپ و منتشر گردد ، در آغاز این یادداشتها که ظاهرا بخط خود چادرچی است نامه ای به جواد علی است مورخ 25/ 7/ 1051م میباشد
مؤلف
کامل بن رفعت الجادرجي
اکاذیب و خرافات فی کتب
اکاذیب و خرافات فی کتب : مؤلف عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
کاتب عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
عنوان روی نسخه
اکاذیب و خرافات فی کتب
تعداد صفحات
379 کامل
مجلد
IRQ-005-0016
محل نگهداری
 • عراق
 • مکتبه عبدالزهراء الصغیر - بغداد
تاریخ کتابت
 • دوازدهم مهر ماه 1348
 • الثالث و العشرون من رجب 1389
 • October 4th, 1969
توضیحات نسخه
ظاهرا نسخه بخط مولف میباشد
کاتب
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
اکاذیب و خرافات فی کتب
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • علم رجال
تاریخ نگارش
یازدهم مرداد ماه 1916
مؤلف
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
جواهرالکلام
جواهر الکلام في شرح شرایع الإسلام : مؤلف محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
جواهرالکلام
تعداد صفحات
327 ناقص
مجلد
IRQ-001-1488
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جواهر الکلام في شرح شرایع الإسلام
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
جواهرالکلام
جواهر الکلام في شرح شرایع الإسلام : مؤلف محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
جواهرالکلام
تعداد صفحات
420 ناقص
مجلد
IRQ-001-1917
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جواهر الکلام في شرح شرایع الإسلام
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
کتاب
الأربعون حدیثا : مؤلف محمد بن الحسین بن عبدالصمد بن محمد العاملي الحارثي الجباعي الهمداني، بهاءالدین الشیخ البهائي
کاتب علی أصغر بن الحسین بن علی بن محمد الموسوی الجزائری
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
317 کامل
مجلد
IRN-024-0007
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه ملی - تهران
تاریخ کتابت
 • بیست و یکم بهمن ماه 1284
 • السادس عشر من ذو الحجة 1323
 • February 10th, 1906
کاتب
علی أصغر بن الحسین بن علی بن محمد الموسوی الجزائری

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الأربعون حدیثا
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • اربعینات
تاریخ نگارش
12 بهمن 965 هجری شمسی
مؤلف
محمد بن الحسین بن عبدالصمد بن محمد العاملي الحارثي الجباعي الهمداني، بهاءالدین الشیخ البهائي