پربازدید ترین نسخه ها

کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
102 ناقص
مجلد
شماره ی 4 در PAK-001-1857
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول
منظومة
القصیدة السریانیة : مؤلف عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب القرشي، ابن عباس
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
منظومة
تعداد صفحات
3 کامل
مجلد
شماره ی 3 در PAK-001-1857
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القصیدة السریانیة
عنوان فرعی
زبور داوود | قصیدة یائیة| ترجمة منظوم من سورة الرحمن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب القرشي، ابن عباس مشکوک
جواهر الکلام في شرح شرایع الإسلام
جواهر الکلام في شرح شرایع الإسلام : مؤلف محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
جواهر الکلام في شرح شرایع الإسلام
تعداد صفحات
524 کامل
مجلد
IRN-025-0265
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جواهر الکلام في شرح شرایع الإسلام
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
227 کامل
مجلد
شماره ی 2 در PAK-001-1857
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • سیره نبوی
مؤلف
مجهول
نهج البلاغه
نهج البلاغة : گردآورنده محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
کاتب عبدالمومن بن یوسف بن الفاخر ، صفی الدین
عنوان روی نسخه
نهج البلاغه
تعداد صفحات
381 ناقص
مجلد
IRQ-007-0013
محل نگهداری
 • عراق
 • منشا نامشخص - عراق
تاریخ کتابت
 • آذر ماه 663
 • رمضان 683
 • December 1284
کاتب
عبدالمومن بن یوسف بن الفاخر ، صفی الدین

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نهج البلاغة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر
گردآورنده
محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
قرآن + ترجمه قرآن
القرآن :
کاتب احمد بن پیر محمد الحسینی
ترجمه قرآن : مؤلف مجهول
کاتب شاه محمد [...] زنجانی
عنوان روی نسخه
قرآن + ترجمه قرآن
تعداد صفحات
1067 کامل
مجلد
PAK-001-0581
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
تاریخ کتابت
 • 14 مهر 1061 هجری شمسی
 • 4 شوال 1093 الهجریة القمریة
 • October 5, 1682 A.D.
توضیحات نسخه
با ترجمه فارسی به رنگ قرمز در زیر آیات و ذکر شان نزول در کناره ها.
کاتب
احمد بن پیر محمد الحسینی
کاتب
شاه محمد [...] زنجانی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
ترجمه قرآن
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • ترجمه های قرآن
مؤلف
مجهول
نهج البلاغه
نهج البلاغة : گردآورنده محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
کاتب بندار بن محمد بن بندار الورامینی الرمال
عنوان روی نسخه
نهج البلاغه
تعداد صفحات
386 کامل
مجلد
IRQ-007-0012
محل نگهداری
 • عراق
 • منشا نامشخص - عراق
تاریخ کتابت
 • بیست و چهارم فروردین ماه 684
 • العاشر من رمضان 704
 • April 13th, 1305
کاتب
بندار بن محمد بن بندار الورامینی الرمال

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نهج البلاغة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر
گردآورنده
محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
قرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
قرآن
تعداد صفحات
1033 کامل
مجلد
IRQ-007-0009
محل نگهداری
 • عراق
 • منشا نامشخص - عراق
توضیحات نسخه
نسخه آراساته و مزین است
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
358 ناقص
مجلد
IRN-025-0341
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
مفاتیح المغالیق
مفاتیح المغالیق : مؤلف محمد بن محمود الشیرازي العیانی، دهدار
کاتب محمدعلی بن الحسن
عنوان روی نسخه
مفاتیح المغالیق
تعداد صفحات
385 کامل
مجلد
IRN-003-0483
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • 5 اردیبهشت 1192 هجری شمسی
 • 24 ربيع الثاني 1228 الهجریة القمریة
 • April 25, 1813
کاتب
محمدعلی بن الحسن

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
مفاتیح المغالیق
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • علوم غریبه
 • جادوگری
مؤلف
محمد بن محمود الشیرازي العیانی، دهدار
القرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
312 کامل
مجلد
YEM-000-0991
محل نگهداری
 • یمن
 • يمن - تفکيک نشده
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن الکربم
القرآن :
کاتب صالح بن علي أکبر
عنوان روی نسخه
القرآن الکربم
تعداد صفحات
748 کامل
مجلد
IRN-003-0612
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • 11 اردیبهشت 763 هجری شمسی
 • 1 ربيع الاول 786 الهجریة القمریة
 • April 30, 1384
کاتب
صالح بن علي أکبر

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
قرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
قرآن
تعداد صفحات
607 کامل
مجلد
IRQ-007-0011
محل نگهداری
 • عراق
 • منشا نامشخص - عراق
توضیحات نسخه
نسخه آراسته است دارای سرلوح و کتیبه مذهب رنگه نویسی شده
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
رسالة
رسالة : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
رسالة
تعداد صفحات
136 کامل
مجلد
IRN-025-0446
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
رسالة
زبان نگارش
ترکی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
جواهرالکلام في شرح شرایع الإسلام
جواهر الکلام في شرح شرایع الإسلام : مؤلف محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
جواهرالکلام في شرح شرایع الإسلام
تعداد صفحات
447 کامل
مجلد
IRN-003-0401
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
توضیحات نسخه
به سال 1261 ق مقابله و تصحیح شده است
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جواهر الکلام في شرح شرایع الإسلام
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
شرح هدایة الحکمة
زبدة الأسرار : مؤلف الحسین بن معین الدین الحسیني المیبدي الیزدي، کمال الدین منطقی
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
شرح هدایة الحکمة
تعداد صفحات
112 کامل
مجلد
IRN-020-0191
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
زبدة الأسرار
عنوان فرعی
شرح هدایة الحکمة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • فلسفه (عمومی)
 • آثار کلی
تاریخ نگارش
تیر ماه 1200
مؤلف
الحسین بن معین الدین الحسیني المیبدي الیزدي، کمال الدین منطقی
کتاب
الصحيفة السجادية : مؤلف علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي، أبوالحسن زین العابدین الإمام السجاد
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
436 کامل
مجلد
IRQ-007-0006
محل نگهداری
 • عراق
 • منشا نامشخص - عراق
توضیحات نسخه
نسخه آراسته به سرلوح و کتیبه و جداول است ، ترجمه فارسی صحیفه با شنگرف در زیر سطور نوشته شده
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الصحيفة السجادية
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي، أبوالحسن زین العابدین الإمام السجاد
اکاذیب و خرافات فی کتب
اکاذیب و خرافات فی کتب : مؤلف عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
کاتب عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
عنوان روی نسخه
اکاذیب و خرافات فی کتب
تعداد صفحات
366 کامل
مجلد
IRQ-005-0028
محل نگهداری
 • عراق
 • مکتبه عبدالزهراء الصغیر - بغداد
تاریخ کتابت
 • بیستم مرداد ماه 1352
 • الثالث عشر من رجب 1393
 • August 11th, 1973
کاتب
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
اکاذیب و خرافات فی کتب
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • علم رجال
تاریخ نگارش
یازدهم مرداد ماه 1916
مؤلف
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
نهج البلاغه
نهج البلاغة : گردآورنده محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
کاتب محمد بن سعید بن الحسین العامری
عنوان روی نسخه
نهج البلاغه
تعداد صفحات
494 کامل
مجلد
IRQ-007-0014
محل نگهداری
 • عراق
 • منشا نامشخص - عراق
تاریخ کتابت
 • هفدهم اردیبهشت ماه 549
 • الثانی عشر من شعبان 565
 • May 7th, 1170
کاتب
محمد بن سعید بن الحسین العامری

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نهج البلاغة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر
گردآورنده
محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
الطلاسم
الطلاسم : مؤلف عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
کاتب عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
عنوان روی نسخه
الطلاسم
تعداد صفحات
233 کامل
مجلد
IRQ-005-0017
محل نگهداری
 • عراق
 • مکتبه عبدالزهراء الصغیر - بغداد
کاتب
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الطلاسم
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • تاریخ ادبی و نقد
 • تحقیقات ادبی
توضیحات کتاب
تحلیلی بر نظریات شاعر معروف معاصر عرب ایلیا ابو ماضی است ، نسخه اصل بقلم مولف ناتمام است و گویا خود مولف موفق به اتمام آن نشده است
مؤلف
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
پنجاه باب سلطانی
پنجاه باب سلطانی : مؤلف رکن الدین بن اشرف الدین الحسینی المرعشی الآملی
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
پنجاه باب سلطانی
تعداد صفحات
150 ناقص
مجلد
شماره ی 2 در PAK-001-1881
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
پنجاه باب سلطانی
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • علوم
 • ستاره شناسی
تاریخ نگارش
دوم فروردین ماه 835
مؤلف
رکن الدین بن اشرف الدین الحسینی المرعشی الآملی
الصحیف الکامله السجادیه
الصحيفة السجادية : مؤلف علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي، أبوالحسن زین العابدین الإمام السجاد
کاتب محمدبدیع بن محمد صادق اللابارشی السبزواری
عنوان روی نسخه
الصحیف الکامله السجادیه
تعداد صفحات
298 کامل
مجلد
IRQ-007-0007
محل نگهداری
 • عراق
 • منشا نامشخص - عراق
تاریخ کتابت
 • هشتم اردیبهشت ماه 1069
 • التاسع عشر من رجب 1101
 • April 27th, 1690
کاتب
محمدبدیع بن محمد صادق اللابارشی السبزواری

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الصحيفة السجادية
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي، أبوالحسن زین العابدین الإمام السجاد
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
323 ناقص
مجلد
IRN-020-0336
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
قرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
قرآن
تعداد صفحات
736 کامل
مجلد
IRN-003-0004
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
توضیحات نسخه
قدیمی ترین تاریخ مندرج در کتاب 1179 است
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
قرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
قرآن
تعداد صفحات
61 ناقص
مجلد
IRQ-007-0010
محل نگهداری
 • عراق
 • منشا نامشخص - عراق
توضیحات نسخه
از بخشی از آیه 56 سوره نمل تا آخر سوره ابراهیم را دربر میگیرد
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
جواهرالکلام
جواهر الکلام في شرح شرایع الإسلام : مؤلف محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
جواهرالکلام
تعداد صفحات
420 ناقص
مجلد
IRQ-001-1917
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جواهر الکلام في شرح شرایع الإسلام
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
جواهرالکلام
جواهر الکلام في شرح شرایع الإسلام : مؤلف محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
جواهرالکلام
تعداد صفحات
437 کامل
مجلد
IRQ-001-2022
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جواهر الکلام في شرح شرایع الإسلام
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
قرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
قرآن
تعداد صفحات
804 کامل
مجلد
IRQ-007-0008
محل نگهداری
 • عراق
 • منشا نامشخص - عراق
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
جواهرالکلام
جواهر الکلام في شرح شرایع الإسلام : مؤلف محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
جواهرالکلام
تعداد صفحات
327 ناقص
مجلد
IRQ-001-1488
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جواهر الکلام في شرح شرایع الإسلام
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
قرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
قرآن
تعداد صفحات
862 کامل
مجلد
IRN-003-0010
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • 1138 هجری شمسی
 • 1173 الهجریة القمریة
 • 1759
توضیحات نسخه
تاریخ مندرج در ابتدا ذی قعده 1306 است. ترجمه فارسی در زیر هر آیه و خلاصه تفاسیر نیز در حاشیه دیده می شود
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
نهج البلاغه
نهج البلاغة : گردآورنده محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
کاتب عبدالمومن بن یوسف بن الفاخر ، صفی الدین
عنوان روی نسخه
نهج البلاغه
تعداد صفحات
312 ناقص
مجلد
IRQ-007-0002
محل نگهداری
 • عراق
 • منشا نامشخص - عراق
تاریخ کتابت
 • آذر ماه 663
 • رمضان 683
 • December 1284
توضیحات نسخه
بر برگه اول یادداشتی با امضای الستانس ماری مبنی بر اینکه کاتب این نسخه صفی الدین عبد المومن بن یوسف ابن فاخر است ، در صفحه آخر نیز یادداشتی با قلمی متاخر اشاره به همین مطلب شده ، کاتب نام خود را در انجامه آورده ولی ناخوانا است و شباهتی به ابن فاخر ندارد
کاتب
عبدالمومن بن یوسف بن الفاخر ، صفی الدین

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نهج البلاغة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر
گردآورنده
محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
الخیره فی الذخائر
الخیره فی الذخائر : مؤلف صاحب الحسیني
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الخیره فی الذخائر
تعداد صفحات
24 کامل
مجلد
IRQ-005-0026
محل نگهداری
 • عراق
 • مکتبه عبدالزهراء الصغیر - بغداد
تاریخ کتابت
 • 1317
 • 1357
 • 1938
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الخیره فی الذخائر
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • علوم غریبه
 • طالع بینی
مؤلف
صاحب الحسیني
القرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
762 کامل
مجلد
IRQ-001-2213
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن الکریم
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن الکریم
تعداد صفحات
580 کامل
مجلد
IRN-003-0433
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
توضیحات نسخه
در آغاز، تاریخ 1264 دیده می شود
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
القرآن الکریم
القرآن :
کاتب محمد بن مهدی الحسیني، أبوالقاسم
عنوان روی نسخه
القرآن الکریم
تعداد صفحات
20 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-015-0084
محل نگهداری
 • ایران
 • کاشان - سلطاني - عاطفي
تاریخ کتابت
 • 19 اردیبهشت 1213 هجری شمسی
 • 1 محرم 1250 الهجریة القمریة
 • May 9, 1834
توضیحات نسخه
این نسخه جزء 30قرآن مجید را در بر دارد
کاتب
محمد بن مهدی الحسیني، أبوالقاسم

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
جواهرالکلام
جواهر الکلام في شرح شرایع الإسلام : مؤلف محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
جواهرالکلام
تعداد صفحات
624 کامل
مجلد
IRQ-001-1773
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
توضیحات نسخه
در آغاز، تارخ 1329 دیده می شود
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جواهر الکلام في شرح شرایع الإسلام
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
مفاتیح
مفاتیح الشرایع : مؤلف محمدمحسن بن المرتضی بن محمود بن علي الکاشاني، محسن الفیض
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
مفاتیح
تعداد صفحات
194 ناقص
مجلد
IRN-020-0678
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • یازدهم دی ماه 1162
 • الثامن من صفر 1198
 • January 1st, 1784
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
مفاتیح الشرایع
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
تاریخ نگارش
1011 هجری شمسی
مؤلف
محمدمحسن بن المرتضی بن محمود بن علي الکاشاني، محسن الفیض
القرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
522 کامل
مجلد
IRN-014-0103
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي دوم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
بحار الانوار
بحار الأنوار : مؤلف محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
بحار الانوار
تعداد صفحات
288 کامل
مجلد
IRN-025-0231
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
بحار الأنوار
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
تاریخ نگارش
26 بهمن 1054 هجری شمسی - 22 تیر 1065 هجری شمسی
مؤلف
محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي
قرآن ( ج 8 ح 3 )
القرآن :
کاتب الحسن بن خلیل الخولی
عنوان روی نسخه
قرآن ( ج 8 ح 3 )
تعداد صفحات
9 کامل
مجلد
IRN-024-0015
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه ملی - تهران
تاریخ کتابت
 • بیست و چهارم فروردین ماه 1297
 • الرابع من رجب 1336
 • April 14th, 1918
کاتب
الحسن بن خلیل الخولی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
جواهرالکلام
جواهر الکلام في شرح شرایع الإسلام : مؤلف محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
جواهرالکلام
تعداد صفحات
175 ناقص
مجلد
IRQ-001-2070
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جواهر الکلام في شرح شرایع الإسلام
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
آیات من القرآن الکریم
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
آیات من القرآن الکریم
تعداد صفحات
74 ناقص
مجلد
شماره ی 3 در IRN-016-0627
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
نهج البلاغه
نهج البلاغة : گردآورنده محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
کاتب محمد بن سعید بن الحسین العامری
عنوان روی نسخه
نهج البلاغه
تعداد صفحات
321 ناقص
مجلد
IRQ-007-0001
محل نگهداری
 • عراق
 • منشا نامشخص - عراق
تاریخ کتابت
 • هفدهم اردیبهشت ماه 549
 • الثانی عشر من شعبان 565
 • May 7th, 1170
توضیحات نسخه
فقط چند برگی از آغاز افتادگی دارد
کاتب
محمد بن سعید بن الحسین العامری

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نهج البلاغة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر
گردآورنده
محمد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي، أبوالحسن الشریف الرضي
جواهرالکلام
جواهر الکلام في شرح شرایع الإسلام : مؤلف محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
جواهرالکلام
تعداد صفحات
243 کامل
مجلد
IRQ-001-2072
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 1198 هجری شمسی
 • 1235 الهجریة القمریة
 • 1819
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جواهر الکلام في شرح شرایع الإسلام
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
جواهرالکلام
جواهر الکلام في شرح شرایع الإسلام : مؤلف محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
جواهرالکلام
تعداد صفحات
616 کامل
مجلد
IRQ-001-2101
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
توضیحات نسخه
در 1271 وقف شده است
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جواهر الکلام في شرح شرایع الإسلام
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
القرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القرآن
تعداد صفحات
332 ناقص
مجلد
IRN-013-0242
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
جواهر الکلام في شرح شرایع الإسلام
جواهر الکلام في شرح شرایع الإسلام : مؤلف محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
جواهر الکلام في شرح شرایع الإسلام
تعداد صفحات
468 کامل
مجلد
IRN-003-0032
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جواهر الکلام في شرح شرایع الإسلام
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
جواهر الکلام
جواهر الکلام في شرح شرایع الإسلام : مؤلف محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
کاتب محمدحسن قائنی
عنوان روی نسخه
جواهر الکلام
تعداد صفحات
980 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-013-0014
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
تاریخ کتابت
 • مهر 1224 هجری شمسی
 • شوال 1261 الهجریة القمریة
 • October 1845
کاتب
محمدحسن قائنی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جواهر الکلام في شرح شرایع الإسلام
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
الکافی
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب سید علی بن عبدالباقی بن امیر رضیالدین محمد حسینی ارتیمانی
عنوان روی نسخه
الکافی
تعداد صفحات
310 کامل
مجلد
IRN-020-0451
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • 21 مرداد 1061 هجری شمسی
 • 8 شعبان 1093 الهجریة القمریة
 • August 11, 1682 A.D.
کاتب
سید علی بن عبدالباقی بن امیر رضیالدین محمد حسینی ارتیمانی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
اکاذیب و خرافات فی کتب
اکاذیب و خرافات فی کتب : مؤلف عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
کاتب عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
عنوان روی نسخه
اکاذیب و خرافات فی کتب
تعداد صفحات
369 کامل
مجلد
IRQ-005-0025
محل نگهداری
 • عراق
 • مکتبه عبدالزهراء الصغیر - بغداد
تاریخ کتابت
 • بیست و چهارم تیر ماه 1358
 • العشرون من شعبان 1399
 • July 15th, 1979
کاتب
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
اکاذیب و خرافات فی کتب
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • علم رجال
تاریخ نگارش
یازدهم مرداد ماه 1916
مؤلف
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی