اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
ترجمة تدبیر المنزل
تعداد صفحات
7 کامل
مجلد
شماره ی 8 در IRN-016-0145
محل نگهداری
  • ایران
  • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

نسخه های مرتبط

نظرات و پیشنهادها