اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
تفسیر الألف الصغری
تعداد صفحات
40 کامل
مجلد
شماره ی 6 در IRN-016-0145
محل نگهداری
  • ایران
  • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تفسیر الألف الصغری
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
توضیحات کتاب
شرح مقاله نخست از کتاب ارسطو است. این مقاله را مطاطاقوسیفا و یا مطابوسیقا خوانده اند.
مؤلف
یحیی بن عدي بن حمید بن زکریا، أبوزکریا ابن عدي

نسخه های مرتبط

نظرات و پیشنهادها