اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
الخیره فی الذخائر
تعداد صفحات
24 کامل
مجلد
IRQ-005-0026
محل نگهداری
  • عراق
  • مکتبه عبدالزهراء الصغیر - بغداد
تاریخ کتابت
  • 1317
  • 1357
  • 1938
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

نسخه های مرتبط

نظرات و پیشنهادها