اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
البهائیه لا عقیده
تعداد صفحات
507 کامل
مجلد
IRQ-005-0019
محل نگهداری
  • عراق
  • مکتبه عبدالزهراء الصغیر - بغداد
تاریخ کتابت
  • هفدهم اردیبهشت ماه 1334
  • السابع عشر من رمضان 1374
  • May 8th, 1955
کاتب
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
البهائیه لا عقیده
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
تاریخ نگارش
هفدهم اردیبهشت ماه 1334
توضیحات کتاب
مولف در مدت سه سال به تالیف آن پرداخته و در صفحه عنوان یاد کرده ، شروع تالیف 1371 ق و تاریخ انجام آن در 17 رمضان 1374ق.
مؤلف
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی

نسخه های مرتبط

نظرات و پیشنهادها