اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
الاحاجی و الالغاز
تعداد صفحات
91 کامل
مجلد
IRQ-005-0018
محل نگهداری
  • عراق
  • مکتبه عبدالزهراء الصغیر - بغداد
تاریخ کتابت
  • سیزدهم شهریور ماه 1349
  • الرابع من رجب 1390
  • September 4th, 1970
کاتب
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی

اطلاعات کتاب شناسی

نسخه های مرتبط

نظرات و پیشنهادها