اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
الطلاسم
تعداد صفحات
233 کامل
مجلد
IRQ-005-0017
محل نگهداری
  • عراق
  • مکتبه عبدالزهراء الصغیر - بغداد
کاتب
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الطلاسم
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
توضیحات کتاب
تحلیلی بر نظریات شاعر معروف معاصر عرب ایلیا ابو ماضی است ، نسخه اصل بقلم مولف ناتمام است و گویا خود مولف موفق به اتمام آن نشده است
مؤلف
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی

نسخه های مرتبط

نظرات و پیشنهادها