اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبین
تعداد صفحات
117 کامل
مجلد
IRN-024-0010
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه ملی - تهران
کاتب
مجهول

نسخه های مرتبط

تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبین
تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبین : مؤلف المحسّن بن محمد بن کرّامة الجشمي البیهقي، أبوسعد الحاکم الجشمي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبین
تعداد صفحات
73 کامل
مجلد
شماره ی 2 در YEM-000-0535
محل نگهداری
 • یمن
 • يمن - تفکيک نشده
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبین
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • متون تفاسیر
مؤلف
المحسّن بن محمد بن کرّامة الجشمي البیهقي، أبوسعد الحاکم الجشمي
تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبین
تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبین : مؤلف المحسّن بن محمد بن کرّامة الجشمي البیهقي، أبوسعد الحاکم الجشمي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبین
تعداد صفحات
106 کامل
مجلد
شماره ی 2 در YEM-000-0039
محل نگهداری
 • یمن
 • يمن - تفکيک نشده
تاریخ کتابت
 • 20 اردیبهشت 995 هجری شمسی
 • 23 ربيع الثاني 1025 الهجریة القمریة
 • May 9, 1616
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبین
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • متون تفاسیر
مؤلف
المحسّن بن محمد بن کرّامة الجشمي البیهقي، أبوسعد الحاکم الجشمي

نظرات و پیشنهادها