اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
416 کامل
مجلد
IRN-024-0001
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه ملی - تهران
تاریخ کتابت
  • اسفند ماه 1023
  • محرم 1055
  • March 1645
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح الکافیة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول

نسخه های مرتبط

نظرات و پیشنهادها