اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
تنبیه الغافلین و تذکرة العارفین
تعداد صفحات
684 ناقص
مجلد
IRN-024-0002
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه ملی - تهران
تاریخ کتابت
  • هفتم تیر ماه 1040
  • الأول من ذو القعدة 1071
  • June 27th, 1661
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

نسخه های مرتبط

نظرات و پیشنهادها