اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
363 ناقص
مجلد
IRN-024-0012
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه ملی - تهران
کاتب
مجهول

نسخه های مرتبط

کامل التعبیر
کامل التعبیر : مؤلف حبیش بن إبراهیم بن محمد التفلیسي، أبوالفضل کمال الدین دانیال
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کامل التعبیر
تعداد صفحات
221 کامل
مجلد
USA-001-0311
محل نگهداری
  • آمریکا
  • UCLA
تاریخ کتابت
  • 30 آذر 1218 هجری شمسی
  • 15 شوال 1255 الهجریة القمریة
  • December 21, 1839
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کامل التعبیر
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • فرا روانشناسی
  • توهم - خواب - رؤیا - تخیل
مؤلف
حبیش بن إبراهیم بن محمد التفلیسي، أبوالفضل کمال الدین دانیال

نظرات و پیشنهادها