اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
122 ناقص
مجلد
شماره ی 1 در IRN-024-0009
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه ملی - تهران
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
ترجمه اثبات الرجعة
عنوان فرعی
ترجمه چهارده حدیث | ظهوریه | علائم ظهور
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
مترجم
مجهول

نسخه های مرتبط

کتاب
ترجمه اثبات الرجعة : مترجم مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
72 کامل
مجلد
شماره ی 15 در IRN-020-0633
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • 1054 هجری شمسی
 • 1087 الهجریة القمریة
 • 1676 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
ترجمه اثبات الرجعة
عنوان فرعی
ترجمه چهارده حدیث | ظهوریه | علائم ظهور
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مباحث خاص (مهدویت)
مترجم
مجهول

نظرات و پیشنهادها