اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
قرابادین
تعداد صفحات
264 ناقص
مجلد
IRN-024-0011
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه ملی - تهران
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
طب شفایی
عنوان فرعی
قرابادین شفایی| کلیات حکیم شفایی| ادویه طبی| جامع مستغنی
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
توضیحات کتاب
استوری آن را به نام «شفاء المریض» شناسانده است.
مؤلف
مظفر بن محمد الإصفهاني الکاشاني الشفائي

نسخه های مرتبط

طب شفایی
طب شفایی : مؤلف مظفر بن محمد الإصفهاني الکاشاني الشفائي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
طب شفایی
تعداد صفحات
674 کامل
مجلد
IRN-014-0065
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي دوم
توضیحات نسخه
استوری آن را به نام شفاء المریض شناسانده است. به نام های قرابادین شفایی، کلیات حکیم شفایی، ادویه طبی و جامع مستغنی نیز نامبردار است
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
طب شفایی
عنوان فرعی
قرابادین شفایی| کلیات حکیم شفایی| ادویه طبی| جامع مستغنی
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • پزشكي
توضیحات کتاب
استوری آن را به نام «شفاء المریض» شناسانده است.
مؤلف
مظفر بن محمد الإصفهاني الکاشاني الشفائي
مرکبات شفائی
طب شفایی : مؤلف مظفر بن محمد الإصفهاني الکاشاني الشفائي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
مرکبات شفائی
تعداد صفحات
372 ناقص
مجلد
IRN-016-1355
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
طب شفایی
عنوان فرعی
قرابادین شفایی| کلیات حکیم شفایی| ادویه طبی| جامع مستغنی
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • پزشكي
توضیحات کتاب
استوری آن را به نام «شفاء المریض» شناسانده است.
مؤلف
مظفر بن محمد الإصفهاني الکاشاني الشفائي
قرابادین شفایی
طب شفایی : مؤلف مظفر بن محمد الإصفهاني الکاشاني الشفائي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
قرابادین شفایی
تعداد صفحات
414 کامل
مجلد
IRN-020-0219
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
طب شفایی
عنوان فرعی
قرابادین شفایی| کلیات حکیم شفایی| ادویه طبی| جامع مستغنی
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • پزشكي
توضیحات کتاب
استوری آن را به نام «شفاء المریض» شناسانده است.
مؤلف
مظفر بن محمد الإصفهاني الکاشاني الشفائي

نظرات و پیشنهادها