اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
گلدسته
تعداد صفحات
71 ناقص
مجلد
IRN-024-0013
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه ملی - تهران
تاریخ کتابت
  • 1097
  • 1130
  • 1718
کاتب
مجهول

نسخه های مرتبط

نظرات و پیشنهادها