اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
الحجاب و السفور
تعداد صفحات
173 کامل
مجلد
IRQ-005-0014
محل نگهداری
  • عراق
  • مکتبه عبدالزهراء الصغیر - بغداد
تاریخ کتابت
  • اول خرداد ماه 1346
  • الثالث عشر من صفر 1387
  • May 22nd, 1967
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الحجاب و السفور
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
تاریخ نگارش
اول خرداد ماه 1346
توضیحات کتاب
مترجم دختر عبدالزهراء شیخ حسین صغیر خاقانی است که فاضل و ادیب بوده و تالیفات متعددی دارد و این اثر را با کمک پدر خود ترجمه نموده
مؤلف
ناهده عبدالزهراء الصغیر

نسخه های مرتبط

نظرات و پیشنهادها