اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
الاخلاق بین الدین و الادب
تعداد صفحات
313 کامل
مجلد
IRQ-005-0012
محل نگهداری
  • عراق
  • مکتبه عبدالزهراء الصغیر - بغداد
تاریخ کتابت
  • شانزدهم آبان ماه 1349
  • التاسع من رمضان 1390
  • November 7th, 1970
توضیحات نسخه
نسخه بقلم مولف است
کاتب
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی

اطلاعات کتاب شناسی

نسخه های مرتبط

نظرات و پیشنهادها