اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
تربیه الطفل
تعداد صفحات
112 کامل
مجلد
IRQ-005-0006
محل نگهداری
  • عراق
  • مکتبه عبدالزهراء الصغیر - بغداد
تاریخ کتابت
  • قرن چهاردهم
  • القرن الرابع عشر
  • 20th century
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تربیه الطفل
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
تاریخ نگارش
قرن چهاردهم
توضیحات کتاب
این اثر درباره تربیت است ، مولف در آغاز هر مطلب منظومه ای در ارتباط با مطلب خود آورده و پس از آن به شرح مطلب میپردازد
مؤلف
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی

نسخه های مرتبط

نظرات و پیشنهادها