اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
إجازة
تعداد صفحات
4 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-003-0228
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
  • 1059
  • 1091
  • 1680
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
إجازة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
توضیحات کتاب
این کتاب اجازه محمد بن الحسین بن محمد جمال الدین بن الحسین الخوانساري، جمال الدین آقا جمال به حر عاملی است
مؤلف
محمد بن الحسین بن محمد جمال الدین بن الحسین الخوانساري، جمال الدین آقا جمال

نسخه های مرتبط

نظرات و پیشنهادها