اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
فواید گلستان
تعداد صفحات
72 کامل
مجلد
شماره ی 1 در PAK-001-2118
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
کاتب
مجهول

نسخه های مرتبط

شرح گلستان
شرح گلستان : مؤلف محمد بن شهاب الملة بن عبدالله بن طاهر القرشي الهاشمي، عبدالرسول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
شرح گلستان
تعداد صفحات
98 کامل
مجلد
شماره ی 2 در PAK-001-0712
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح گلستان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • زبان و ادبيات
  • زبانها و ادبیات ایرانی
  • زبان و ادبیات فارسی
  • ادبیات فارسی
  • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
  • نثر
تاریخ نگارش
23 بهمن 1087 هجری شمسی
مؤلف
محمد بن شهاب الملة بن عبدالله بن طاهر القرشي الهاشمي، عبدالرسول

نظرات و پیشنهادها