اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
78 ناقص
مجلد
شماره ی 1 در IRN-025-0348
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
  • بیست و سوم اردیبهشت ماه 1050
  • الخامس من محرم 1082
  • May 13th, 1671
کاتب
مجهول

نسخه های مرتبط

نظرات و پیشنهادها