اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
کنز الحقایق
تعداد صفحات
30 کامل
مجلد
IRN-016-1159
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • 1056
 • 1088
 • 1677
کاتب
فخرالدین بن فضلعلی الایمور

نسخه های مرتبط

کنز الحقائق
کنز الحقائق : مؤلف محمود بن عبدالکریم بن یحیی الشبستري، سعدالدین
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کنز الحقائق
تعداد صفحات
42 کامل
مجلد
شماره ی 1 در USA-001-0176
محل نگهداری
 • آمریکا
 • UCLA
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کنز الحقائق
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • آثار کلی
مؤلف
محمود بن عبدالکریم بن یحیی الشبستري، سعدالدین

نظرات و پیشنهادها