اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
ترجیع بند
تعداد صفحات
8 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-025-0534
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
حسن بن محمدرضا

نسخه های مرتبط

ترجیع بند
ترجیع بند : مؤلف علي بن أحمد الکاشاني، کمال الدین محتشم
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
ترجیع بند
تعداد صفحات
250 کامل
مجلد
IRN-011-0091
محل نگهداری
  • ایران
  • مجتهدي
توضیحات نسخه
+ منظومات دیگر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
ترجیع بند
عنوان فرعی
دوازده بند
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • زبان و ادبيات
  • زبانها و ادبیات ایرانی
  • زبان و ادبیات فارسی
  • ادبیات فارسی
  • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
  • شعر
مؤلف
علي بن أحمد الکاشاني، کمال الدین محتشم

نظرات و پیشنهادها