اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
حاشیة شرح مختصر العضدی
تعداد صفحات
468 ناقص
مجلد
IRN-025-0487
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

نسخه های مرتبط

نظرات و پیشنهادها