اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
446 کامل
مجلد
IRN-025-0608
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • اول دی ماه 1242
 • الثانی عشر من رجب 1280
 • December 22nd, 1863
کاتب
محمد معصوم بن محمد حکیم الرضوی

نسخه های مرتبط

جمال الأسبوع بکمال العمل المشروع
جمال الأسبوع بکمال العمل المشروع : مؤلف علي بن موسی بن جعفر بن محمد الحسني، أبوالقاسم رضي الدین ابن طاووس مترجم عباس بن محمدرضا القمي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
جمال الأسبوع بکمال العمل المشروع
تعداد صفحات
341 کامل
مجلد
IRN-003-0195
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • 18 مرداد 1290 هجری شمسی
 • 15 شعبان 1329 الهجریة القمریة
 • August 10, 1911
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جمال الأسبوع بکمال العمل المشروع
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
علي بن موسی بن جعفر بن محمد الحسني، أبوالقاسم رضي الدین ابن طاووس
مترجم
عباس بن محمدرضا القمي
جمال الأسبوع بکمال العمل المشروع
جمال الأسبوع بکمال العمل المشروع : مؤلف علي بن موسی بن جعفر بن محمد الحسني، أبوالقاسم رضي الدین ابن طاووس مترجم عباس بن محمدرضا القمي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
جمال الأسبوع بکمال العمل المشروع
تعداد صفحات
188 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-004-0155
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه زهان - فائن
تاریخ کتابت
 • 4 اسفند 1056 هجری شمسی
 • 1 محرم 1089 الهجریة القمریة
 • February 22, 1678
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جمال الأسبوع بکمال العمل المشروع
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
علي بن موسی بن جعفر بن محمد الحسني، أبوالقاسم رضي الدین ابن طاووس
مترجم
عباس بن محمدرضا القمي
جمال الأسبوع بکمال العمل المشروع
جمال الأسبوع بکمال العمل المشروع : مؤلف علي بن موسی بن جعفر بن محمد الحسني، أبوالقاسم رضي الدین ابن طاووس مترجم عباس بن محمدرضا القمي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
جمال الأسبوع بکمال العمل المشروع
تعداد صفحات
473 کامل
مجلد
IRQ-001-1090
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 21 مهر 925 هجری شمسی
 • 8 شعبان 953 الهجریة القمریة
 • October 13, 1546
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جمال الأسبوع بکمال العمل المشروع
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
علي بن موسی بن جعفر بن محمد الحسني، أبوالقاسم رضي الدین ابن طاووس
مترجم
عباس بن محمدرضا القمي

نظرات و پیشنهادها