اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
حاشیة شرح إلهیات التجرید
تعداد صفحات
66 ناقص
مجلد
شماره ی 4 در IRN-025-0492
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
حاشیة شرح إلهیات التجرید
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
توضیحات کتاب
حاشیه ای است بر قسم الهیات شرح جدید تجرید قوشچی
مؤلف
محمد بن أحمد الخفري، شمس الدین

نسخه های مرتبط

حاشیة شرح التجرید الجدید
حاشیة شرح إلهیات التجرید : مؤلف محمد بن أحمد الخفري، شمس الدین
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
حاشیة شرح التجرید الجدید
تعداد صفحات
240 کامل
مجلد
IRN-002-0030
محل نگهداری
 • ایران
 • انجمن آثار و مفاخر فرهنگي
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
حاشیة شرح إلهیات التجرید
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مذاهب کلامی
توضیحات کتاب
حاشیه ای است بر قسم الهیات شرح جدید تجرید قوشچی
مؤلف
محمد بن أحمد الخفري، شمس الدین
حاشیة شرح إلهیات التجرید
حاشیة شرح إلهیات التجرید : مؤلف محمد بن أحمد الخفري، شمس الدین
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
حاشیة شرح إلهیات التجرید
تعداد صفحات
52 ناقص
مجلد
IRN-003-0199
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
حاشیة شرح إلهیات التجرید
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مذاهب کلامی
توضیحات کتاب
حاشیه ای است بر قسم الهیات شرح جدید تجرید قوشچی
مؤلف
محمد بن أحمد الخفري، شمس الدین
حاشیة شرح إلهیات التجرید
حاشیة شرح إلهیات التجرید : مؤلف محمد بن أحمد الخفري، شمس الدین
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
حاشیة شرح إلهیات التجرید
تعداد صفحات
176 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-003-0202
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
حاشیة شرح إلهیات التجرید
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مذاهب کلامی
توضیحات کتاب
حاشیه ای است بر قسم الهیات شرح جدید تجرید قوشچی
مؤلف
محمد بن أحمد الخفري، شمس الدین
حاشیة شرح إلهیات التجرید
حاشیة شرح إلهیات التجرید : مؤلف محمد بن أحمد الخفري، شمس الدین
کاتب محمدقاسم بن محمدصالح الإصفهاني
عنوان روی نسخه
حاشیة شرح إلهیات التجرید
تعداد صفحات
156 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-003-0375
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • 27 بهمن 1015 هجری شمسی
 • 21 رمضان 1046 الهجریة القمریة
 • February 15, 1637
کاتب
محمدقاسم بن محمدصالح الإصفهاني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
حاشیة شرح إلهیات التجرید
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مذاهب کلامی
توضیحات کتاب
حاشیه ای است بر قسم الهیات شرح جدید تجرید قوشچی
مؤلف
محمد بن أحمد الخفري، شمس الدین
حاشیة شرح إلهیات التجرید
حاشیة شرح إلهیات التجرید : مؤلف محمد بن أحمد الخفري، شمس الدین
کاتب محمد بن محمدتقی القزویني
عنوان روی نسخه
حاشیة شرح إلهیات التجرید
تعداد صفحات
75 کامل
مجلد
شماره ی 5 در IRN-013-0198
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
تاریخ کتابت
 • خرداد 1041 هجری شمسی
 • ذو القعدة 1072 الهجریة القمریة
 • June 1662
کاتب
محمد بن محمدتقی القزویني