اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
تفسیر الإمام الحسن العسکري
تعداد صفحات
370 ناقص
مجلد
شماره ی 2 در IRN-025-0492
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

نسخه های مرتبط

تفسیر العسکري
تفسیر الامام الحسن العسکري : مؤلف الحسن بن علي بن محمد بن علي الهاشمي القرشي، أبومحمد الإمام العسکري
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
تفسیر العسکري
تعداد صفحات
598 کامل
مجلد
IRN-001-0234
محل نگهداری
 • ایران
 • عزيز طباطبايي
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تفسیر الامام الحسن العسکري
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • متون تفاسیر
مؤلف
الحسن بن علي بن محمد بن علي الهاشمي القرشي، أبومحمد الإمام العسکري مشکوک
تفسیر الامام ابی محمد بن الحسن بن علی العسکری
تفسیر الامام الحسن العسکري : مؤلف الحسن بن علي بن محمد بن علي الهاشمي القرشي، أبومحمد الإمام العسکري
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
تفسیر الامام ابی محمد بن الحسن بن علی العسکری
تعداد صفحات
338 کامل
مجلد
IRN-018-0445
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تفسیر الامام الحسن العسکري
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • متون تفاسیر
مؤلف
الحسن بن علي بن محمد بن علي الهاشمي القرشي، أبومحمد الإمام العسکري مشکوک
تفسییر الانان الحسن العسکری
تفسیر الامام الحسن العسکري : مؤلف الحسن بن علي بن محمد بن علي الهاشمي القرشي، أبومحمد الإمام العسکري
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
تفسییر الانان الحسن العسکری
تعداد صفحات
432 کامل
مجلد
IRN-020-0110
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
توضیحات نسخه
در ابتدای کتاب تاریخ وقفی به سال 1289 دیده می شود.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تفسیر الامام الحسن العسکري
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • متون تفاسیر
مؤلف
الحسن بن علي بن محمد بن علي الهاشمي القرشي، أبومحمد الإمام العسکري مشکوک
تفسیر الامام الحسن العسکری
تفسیر الامام الحسن العسکري : مؤلف الحسن بن علي بن محمد بن علي الهاشمي القرشي، أبومحمد الإمام العسکري
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
تفسیر الامام الحسن العسکری
تعداد صفحات
577 کامل
مجلد
IRN-020-0111
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • 31 تیر 1225 هجری شمسی
 • 29 رجب 1262 الهجریة القمریة
 • July 22, 1846 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تفسیر الامام الحسن العسکري
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • متون تفاسیر
مؤلف
الحسن بن علي بن محمد بن علي الهاشمي القرشي، أبومحمد الإمام العسکري مشکوک
کتاب
تفسیر الامام الحسن العسکري : مؤلف الحسن بن علي بن محمد بن علي الهاشمي القرشي، أبومحمد الإمام العسکري
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
364 ناقص
مجلد
IRN-025-0042
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • دهم تیر ماه 1074
 • العشرون من ذو القعدة 1106
 • July 1st, 1695
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تفسیر الامام الحسن العسکري
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • متون تفاسیر
مؤلف
الحسن بن علي بن محمد بن علي الهاشمي القرشي، أبومحمد الإمام العسکري مشکوک
تفسیر
تفسیر الامام الحسن العسکري : مؤلف الحسن بن علي بن محمد بن علي الهاشمي القرشي، أبومحمد الإمام العسکري
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
تفسیر
تعداد صفحات
358 کامل
مجلد
IRN-016-0003
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • 26 مرداد 1050 هجری شمسی
 • 12 ربيع الثاني 1082 الهجریة القمریة
 • August 17, 1671 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تفسیر الامام الحسن العسکري
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • متون تفاسیر
مؤلف
الحسن بن علي بن محمد بن علي الهاشمي القرشي، أبومحمد الإمام العسکري مشکوک
تفسیر القرآن
تفسیر الامام الحسن العسکري : مؤلف الحسن بن علي بن محمد بن علي الهاشمي القرشي، أبومحمد الإمام العسکري
کاتب یارعلي الشبستري
عنوان روی نسخه
تفسیر القرآن
تعداد صفحات
773 کامل
مجلد
IRQ-001-1364
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • آبان 1048 هجری شمسی
 • جمادى الثانية 1080 الهجریة القمریة
 • Octobr 1669
کاتب
یارعلي الشبستري

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تفسیر الامام الحسن العسکري
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • متون تفاسیر
مؤلف
الحسن بن علي بن محمد بن علي الهاشمي القرشي، أبومحمد الإمام العسکري مشکوک

نظرات و پیشنهادها