اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
728 کامل
مجلد
IRN-025-0168
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

نسخه های مرتبط

روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه
روضة المتقین في شرح من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الأول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
616 ناقص
مجلد
IRN-020-0536
محل نگهداری
  • ایران
  • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
روضة المتقین في شرح من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • فقه و اصول فقه
  • فقه مذاهب
مؤلف
محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الأول

نظرات و پیشنهادها