اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
تاریخ المعجم فی تاریخ العجم
تعداد صفحات
326 ناقص
مجلد
IRN-025-0588
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

نسخه های مرتبط

المعجم في تاریخ ملوک العجم
المعجم في تاریخ ملوک العجم : مؤلف فضل الله بن عبدالله الیزدي الشیرازي، شرف الدین
کاتب محمد جعفر
عنوان روی نسخه
المعجم في تاریخ ملوک العجم
تعداد صفحات
314 کامل
مجلد
USA-001-0045
محل نگهداری
 • آمریکا
 • UCLA
توضیحات نسخه
تاریخ کتابت: صفحه پایان کتاب ممهور به مهری است به نام « عبده الراجی احمد» و بتاریخ 1233
کاتب
محمد جعفر

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
المعجم في تاریخ ملوک العجم
عنوان فرعی
تاریخ معجم| المعجم فی آثار ملوک العجم
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سلسله ها (پیش از اسلام)
 • تاریخ اساطیری و افسانه ای
مؤلف
فضل الله بن عبدالله الیزدي الشیرازي، شرف الدین
المعجم فی آثار ملوک العجم
المعجم في تاریخ ملوک العجم : مؤلف فضل الله بن عبدالله الیزدي الشیرازي، شرف الدین
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
المعجم فی آثار ملوک العجم
تعداد صفحات
240 کامل
مجلد
IRN-025-0592
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • 1222
 • 1259
 • 1843
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
المعجم في تاریخ ملوک العجم
عنوان فرعی
تاریخ معجم| المعجم فی آثار ملوک العجم
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سلسله ها (پیش از اسلام)
 • تاریخ اساطیری و افسانه ای
مؤلف
فضل الله بن عبدالله الیزدي الشیرازي، شرف الدین

نظرات و پیشنهادها