اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
ذریعة النجاح
تعداد صفحات
434 کامل
مجلد
IRN-025-0527
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
  • 1233
  • 1270
  • 1854
کاتب
محمد حسن بن محمد طالب

نسخه های مرتبط

نظرات و پیشنهادها