اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
96 کامل
مجلد
IRN-025-0525
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
  • شهریور ماه 1316
  • رجب 1356
  • September 1937
کاتب
پدید آورنده کتاب

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
تاریخ نگارش
شهریور ماه 1316
مؤلف
محمدباقر موسوی قمصری

نسخه های مرتبط

نظرات و پیشنهادها