اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
مفاتیح الغیوب
تعداد صفحات
270 ناقص
مجلد
IRN-025-0519
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
  • بیست و پنجم مرداد ماه 1026
  • السادس عشر من رجب 1057
  • August 16th, 1647
کاتب
«ا ف ل ا ب ا د ل » بن بابا سلیم عجمی ثروی

اطلاعات کتاب شناسی

نسخه های مرتبط

نظرات و پیشنهادها