اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
526 کامل
مجلد
IRN-025-0434
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • 1193
 • 1229
 • 1814
کاتب
محمد اسماعیل بن نبی الله بن محمد علی الکرجی

نسخه های مرتبط

الشرح الصغیر فی شرح مختصر النافع
الشرح الصغیر فی شرح مختصر النافع : مؤلف علي بن محمدعلي بن أبي المعالي الصغیر بن أبي المعالي الکبیر الطباطبائي الحائري
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الشرح الصغیر فی شرح مختصر النافع
تعداد صفحات
272 ناقص
مجلد
IRN-018-0197
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الشرح الصغیر فی شرح مختصر النافع
عنوان فرعی
حدیقة المؤمنین
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه (آثار کلی)
مؤلف
علي بن محمدعلي بن أبي المعالي الصغیر بن أبي المعالي الکبیر الطباطبائي الحائري
کتاب
الشرح الصغیر فی شرح مختصر النافع : مؤلف علي بن محمدعلي بن أبي المعالي الصغیر بن أبي المعالي الکبیر الطباطبائي الحائري
کاتب علي حسين بن حيدر علي هزارجيربي تيلکي
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
330 کامل
مجلد
IRN-025-0263
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • 1184
 • 1220
 • 1805
کاتب
علي حسين بن حيدر علي هزارجيربي تيلکي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الشرح الصغیر فی شرح مختصر النافع
عنوان فرعی
حدیقة المؤمنین
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه (آثار کلی)
مؤلف
علي بن محمدعلي بن أبي المعالي الصغیر بن أبي المعالي الکبیر الطباطبائي الحائري

نظرات و پیشنهادها