اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
مصباح المتهجد و سلاح المتعبد
تعداد صفحات
474 کامل
مجلد
IRN-025-0600
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

نسخه های مرتبط

مصباح المتهجد
مصباح المتهجد و سلاح المتعبد : مؤلف محمد بن الحسن بن علي الطوسي، أبوجعفر شیخ الطائفة الشیخ الطوسي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
مصباح المتهجد
تعداد صفحات
661 کامل
مجلد
IRQ-001-0827
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
مصباح المتهجد و سلاح المتعبد
عنوان فرعی
مصباح کبیر
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
تاریخ نگارش
هفدهم خرداد ماه 921
مؤلف
محمد بن الحسن بن علي الطوسي، أبوجعفر شیخ الطائفة الشیخ الطوسي
مصباح المتهجد و سلاح المتعبد
مصباح المتهجد و سلاح المتعبد : مؤلف محمد بن الحسن بن علي الطوسي، أبوجعفر شیخ الطائفة الشیخ الطوسي
کاتب اسمعیل بن مظفر الدماوندی
عنوان روی نسخه
مصباح المتهجد و سلاح المتعبد
تعداد صفحات
541 کامل
مجلد
IRN-018-0661
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
 • 18 دی 1039 هجری شمسی
 • 7 جمادى الاولى 1071 الهجریة القمریة
 • January 7, 1661 A.D.
کاتب
اسمعیل بن مظفر الدماوندی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
مصباح المتهجد و سلاح المتعبد
عنوان فرعی
مصباح کبیر
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
تاریخ نگارش
هفدهم خرداد ماه 921
مؤلف
محمد بن الحسن بن علي الطوسي، أبوجعفر شیخ الطائفة الشیخ الطوسي
مصباح المتهجد
مصباح المتهجد و سلاح المتعبد : مؤلف محمد بن الحسن بن علي الطوسي، أبوجعفر شیخ الطائفة الشیخ الطوسي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
مصباح المتهجد
تعداد صفحات
816 کامل
مجلد
IRN-020-0359
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
مصباح المتهجد و سلاح المتعبد
عنوان فرعی
مصباح کبیر
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
تاریخ نگارش
هفدهم خرداد ماه 921
مؤلف
محمد بن الحسن بن علي الطوسي، أبوجعفر شیخ الطائفة الشیخ الطوسي
مصباح المتهجد
مصباح المتهجد و سلاح المتعبد : مؤلف محمد بن الحسن بن علي الطوسي، أبوجعفر شیخ الطائفة الشیخ الطوسي
کاتب نوروزعلی ترکمان
عنوان روی نسخه
مصباح المتهجد
تعداد صفحات
454 کامل
مجلد
IRN-020-0339
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • 10 مرداد 1008 هجری شمسی
 • 12 ذو الحجة 1038 الهجریة القمریة
 • August 1, 1629 A.D.
کاتب
نوروزعلی ترکمان

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
مصباح المتهجد و سلاح المتعبد
عنوان فرعی
مصباح کبیر
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
تاریخ نگارش
هفدهم خرداد ماه 921
مؤلف
محمد بن الحسن بن علي الطوسي، أبوجعفر شیخ الطائفة الشیخ الطوسي
مصباح المتهجد
مصباح المتهجد و سلاح المتعبد : مؤلف محمد بن الحسن بن علي الطوسي، أبوجعفر شیخ الطائفة الشیخ الطوسي
کاتب محمدصادق بن محمد بن علی العوشخاني
عنوان روی نسخه
مصباح المتهجد
تعداد صفحات
332 کامل
مجلد
IRN-015-0297
محل نگهداری
 • ایران
 • کاشان - سلطاني - عاطفي
تاریخ کتابت
 • 1 تیر 1103 هجری شمسی
 • 1 شوال 1136 الهجریة القمریة
 • June 22, 1724
کاتب
محمدصادق بن محمد بن علی العوشخاني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
مصباح المتهجد و سلاح المتعبد
عنوان فرعی
مصباح کبیر
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
تاریخ نگارش
هفدهم خرداد ماه 921
مؤلف
محمد بن الحسن بن علي الطوسي، أبوجعفر شیخ الطائفة الشیخ الطوسي
کتاب
مصباح المتهجد و سلاح المتعبد : مؤلف محمد بن الحسن بن علي الطوسي، أبوجعفر شیخ الطائفة الشیخ الطوسي
کاتب محمدصادق بن محمد بن علی العوشخاني
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
354 کامل
مجلد
IRN-010-0003
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه جعفري - کاشان
توضیحات نسخه
صفحات پراکنده ای از دعا در نسخه به چشم می خورد. یادداشتی با تاریخ 1154 در ص 6 دیده می شود
کاتب
محمدصادق بن محمد بن علی العوشخاني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
مصباح المتهجد و سلاح المتعبد
عنوان فرعی
مصباح کبیر
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
تاریخ نگارش
هفدهم خرداد ماه 921
مؤلف
محمد بن الحسن بن علي الطوسي، أبوجعفر شیخ الطائفة الشیخ الطوسي

نظرات و پیشنهادها