اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
شرح زبدة الأصول
تعداد صفحات
112 ناقص
مجلد
IRN-025-0503
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

نسخه های مرتبط

نظرات و پیشنهادها