اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
114 ناقص
مجلد
IRN-025-0530
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
توضیحات نسخه
کتابی در ادعیه و اذکار و احراز است و از دو طرف افتادگی دارد ، نام کتاب و مولف در آن نیامده ، بر فراز صفحه اول دو بار نوشته شده (بخشی از امالی شیخ صدوق) ولی اپس از تحقیق و بررسی معلوم گردید که کتاب الکلم الطیب سید عالی خان مدنی است ، داستانی در آن نقل شده با این آغاز : (رایت بخط بعض اصحابی من السادات الصلحاء الثقات ما صورته : سمعت فی رجب سنه ثلاث و تسعین و الف....) عین آن را علامه مجلسی در بحار 53/ 225 از کتاب الکلم الطیب نقل نموده ، همچنین در کتاب منتخب الاثر ص 520 نیز این داستان از کتاب الکلم الطیب روایت شده است ، همچنین در جایی دیگر مولف مینویسد : (و مما اشتهر فی زماننا ان سلطان العجم الشاه سلیمان ابن الشاه عباس الصفوی امر بضرب عنق ....) که خود نیز مَید آن است که مولف در قرن یازدهم قمری میزیسته.
کاتب
مجهول

نسخه های مرتبط

الکلم الطیب و الغیث الصیب
الکلم الطیب و الغیث الصیب : مؤلف علي بن أحمد بن محمد بن معصوم الحسني الحسینی الشیرازی المدنی، صدرالدین ابن معصوم سید علی خان
کاتب حسن بن محمدحسین سردرودی
عنوان روی نسخه
الکلم الطیب و الغیث الصیب
تعداد صفحات
22 کامل
مجلد
شماره ی 7 در IRN-020-0243
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • 1297 هجری شمسی
 • 1337 الهجریة القمریة
 • 1918 A.D.
کاتب
حسن بن محمدحسین سردرودی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکلم الطیب و الغیث الصیب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
علي بن أحمد بن محمد بن معصوم الحسني الحسینی الشیرازی المدنی، صدرالدین ابن معصوم سید علی خان

نظرات و پیشنهادها