اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
حاشیه شرح مختصر الاصول
تعداد صفحات
410 کامل
مجلد
IRN-025-0490
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • هفتم شهریور ماه 1096
 • الثانی و العشرون من رمضان 1129
 • August 29th, 1717
کاتب
محمد محمد صادق قطب الدین

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
حاشیة حاشیة شرح مختصر الأصول
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
توضیحات کتاب
این کتاب حاشیه آقا جمال خوانساری بر حاشیه باغنوی بر شرح مختصر الأصول عضدی است
مؤلف
محمد بن الحسین بن محمد جمال الدین بن الحسین الخوانساري، جمال الدین آقا جمال

نسخه های مرتبط

حاشیة حاشیة شرح مختصر الأصول
حاشیة حاشیة شرح مختصر الأصول : مؤلف محمد بن الحسین بن محمد جمال الدین بن الحسین الخوانساري، جمال الدین آقا جمال
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
حاشیة حاشیة شرح مختصر الأصول
تعداد صفحات
119 ناقص
مجلد
IRN-018-0726
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
حاشیة حاشیة شرح مختصر الأصول
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • اصول فقه (آثار کلی)
توضیحات کتاب
این کتاب حاشیه آقا جمال خوانساری بر حاشیه باغنوی بر شرح مختصر الأصول عضدی است
مؤلف
محمد بن الحسین بن محمد جمال الدین بن الحسین الخوانساري، جمال الدین آقا جمال

نظرات و پیشنهادها