اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
تحفة المحتاج شرح المنهاج
تعداد صفحات
366 کامل
مجلد
IRN-025-0391
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
  • پنجم خرداد ماه 1139
  • العاشر من شوال 1173
  • May 25th, 1760
کاتب
ابراهیم بن ابراهیم بن علی

نسخه های مرتبط

نظرات و پیشنهادها