اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
الدرة النجفیة
تعداد صفحات
116 کامل
مجلد
IRN-025-0423
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • دوم اردیبهشت ماه 1221
 • الثانی عشر من ربيع الاول 1258
 • April 22nd, 1842
کاتب
حسينعلي خورشيدي

نسخه های مرتبط

الدرة النجفیة
الدرة النجفیة : مؤلف محمدمهدي بن المرتضی بن محمد الطباطبائي البروجردي النجفي، العلامة بحرالعلوم
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الدرة النجفیة
تعداد صفحات
50 کامل
مجلد
IRQ-001-0334
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الدرة النجفیة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمدمهدي بن المرتضی بن محمد الطباطبائي البروجردي النجفي، العلامة بحرالعلوم
الدرة النجفیة
الدرة النجفیة : مؤلف محمدمهدي بن المرتضی بن محمد الطباطبائي البروجردي النجفي، العلامة بحرالعلوم
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الدرة النجفیة
تعداد صفحات
175 کامل
مجلد
IRQ-001-1690
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
توضیحات نسخه
تملکی به تاریخ 1344 در آغاز دیده می شود
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الدرة النجفیة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمدمهدي بن المرتضی بن محمد الطباطبائي البروجردي النجفي، العلامة بحرالعلوم

نظرات و پیشنهادها