اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
مقابس
تعداد صفحات
352 کامل
مجلد
IRN-025-0331
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • بیست و پنجم فروردین ماه 1227
 • الحادی عشر من جمادى الاولى 1264
 • April 14th, 1848
کاتب
آقا بابا بن محمد مهدی الشهمیرزادی

نسخه های مرتبط

مقابس الأنوار و نفائس الأسرار في أحکام النبي المختار و عترته الأطهار
مقابس الأنوار و نفائس الأسرار في أحکام النبي المختار و عترته الأطهار : مؤلف أسدالله بن إسماعیل الأنصاري الدزفولي / التستري الکاظمي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
مقابس الأنوار و نفائس الأسرار في أحکام النبي المختار و عترته الأطهار
تعداد صفحات
495 کامل
مجلد
IRQ-001-1280
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
مقابس الأنوار و نفائس الأسرار في أحکام النبي المختار و عترته الأطهار
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
أسدالله بن إسماعیل الأنصاري الدزفولي / التستري الکاظمي

نظرات و پیشنهادها